Підручники

Гончарук П. С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття:

Давня історія України. Київська Русь. Виникнення людської цивілізації на українських землях. Східні слов'яни. Київська Русь та її історичне значення (у двох частинах). Політична історія Київської Русі (ІX-XIІІ ст. Соціально-економічний та етнічний розвиток Русі (ІX-XIII ст. Культура Київської Русі (ІX-XIII ст. Галицько-Волинське князівство. Українські землі у складі Литви та Польщі (XIV - перша половина XVII ст. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення української держави (XIV-XV ст. Соціально-економічне та суспільно-політичне життя українського народу в кінці XV - першій пол. XVІІ ст. Консолідація та національно-духовні процеси у формуванні української народності у XV ст...

ЖИТЛОВСКИИ Хаим Осипович

(1865-1943), политический деятель, публицист. В 1880-х гг. народоволец, с 1887 в эмиграции, один из создателей Союза русских социалистов-революционеров за границей (1893), Аграрно-социалистической лиги (1901), партии эсеров (1901-02), Еврейской социалистической рабочей партии (1906). С 1908 в США.


© 2009-2022  librarium.inf.ua