Підручники

Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства:

Предмет і завдання товарознавства. Споживна цінність товарів - предмет товарознавства. Зв'язок товарознавства з іншими науками. Споживні властивості товарів і показники, що їх визначають. Хімічний склад харчових продуктів. Неорганічні речовини харчових продуктів. Органічні речовини харчових продуктів. Речовини, що формують біологічну цінність харчових продуктів. Речовини, які формують органолептичні властивості харчових продуктів. Енергетична цінність харчових продуктів і раціональне харчування. Фізичні властивості товарів. Густина, шпаруватість. Структурно-механічні властивості. Оптичні властивості. Теплофізичні властивості. Сорбційні властивості. Якість товарів і методи оцінки якості...

Задерацкий Николай Петрович

Задерацкий Николай Петрович - славист (1845 - 1880). Окончил курс в Киевском университете; был главным деятелем Киевского отдела славянского комитета. Предпринял в 1876 г. издание ""Славянского Ежегодника"", 4 выпуска. Написал биографические очерки: ""Иосиф Юнгман"" (Киев, 1874) и ""П.И. Шафарик"" (Киев, 1875).


© 2009-2022  librarium.inf.ua