Підручники

Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування:

Ділове спілкування. Форми і особливості ділового спілкування. Основні етапи і тактичні прийоми ведення переговорів. Прийоми проведення ділових бесід. Проведення зборів і нарад. Проведення конференцій і виставок. З історії етики. Предмет етики. Трансформація етики в часі. Етика ділового спілкування. З історії етикету. Предмет етикету. Виникнення етикету і його характер. Трансформація етикету в часі. Лицар, синьйор, джентльмен. Історія застільного етикету. Етикет в громадських місцях. У вищому навчальному закладі. В театрі, на концерті. На виставці, в музеї і бібліотеці. Етикет курця. Танцювальний вечір. У ресторані, кафе. В громадському транспорті. В магазині. Основи ділового етикету і протоколу. Знайомство, представлення...

Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Поняття літературної мови. Мовна норма. Стилі сучасної української літературної мови. Офіційно-діловий стиль - мова ділових паперів. Документ - основний вид офіційно-ділового стилю. З історії документів в Україні. Критерії класифікації документів. Реквізит - елемент документа. Текст як реквізит документа. Оформлення сторінки. Рубрикація тексту. Оформлення титульної сторінки. Правила оформлення заголовків і підзаголовків. Прийоми виділення окремих частин тексту. Оформлення приміток, додатків і підстав до тексту. Виноски до тексту та правила їх оформлення. Бібліографія. Написання цифр та символів у ділових паперах. Вимоги до мови ділових паперів. Документи різних видів: вимоги до оформлення. Документи щодо особового складу...
Пономаренко В. С. Інформаційні системи і технології в економіці: Інформація як продукт і предмет управління об'єктами. Сутність та особливості економічної інформації. Види економічної інформації. Структура і властивості економічної інформації. Інформація як ресурс управління економікою. Сутність інформаційної системи в економіці. Призначення і роль інформаційної системи в економіці. Структура та функції інформаційної системи управління. Інформаційний процес в управлінні економікою як об'єкт автоматизації. Сутність інформаційного процесу управління. Задачі управління, що реалізують інформаційний процес. Автоматизація документообігу в інформаційній системі. Організація інформаційного процесу управління на основі нових інформаційних технологій...
Причепій Є. М. та ін. Філософія: Сутність філософії та її роль у суспільстві. Світогляд, його структура і функції. Типи світоглядів. Поняття "філософія". Предмет філософії. Соціальні умови формування в філософії. Духовні джерела філософії. Філософські проблеми та дисципліни. Специфіка філософського знання. Філософські методи. Функції філософії. Історичні типи філософії. Методологічні проблеми історії філософії. Предмет історії філософії. Історія філософії та філософія історії. Методи історико-філософського аналізу. Західна та східна моделі (парадигми) філософії. Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції. Давньоіндійська філософія. Давня китайська філософія. Філософія Давньої Греції. Філософія Середньовіччя та Відродження. Філософія Середньовіччя...
Мухін В.М. Фізична реабілітація: Історія лікувального застосування фізичних вправ та масажу. Становлення реабілітації. основи реабілітації. Деякі загальні питання реабілітації. Завдання, мета і принципи реабілітації. Види, періоди і етапи реабілітації. Фізична реабілітація. Лікувальна фізична культура. Механізми лікувальної дії фізичних вправ. Засоби лікувальної фізичної культури. Форми лікувальної фізичної культури. Періоди застосування лікувальної фізичної культури. Загальні вимоги до методики проведення занять з ЛФК. Рухові режими. Ефективність застосування ЛФК. Лікувальний масаж. Механізми лікувальної дії масажу. Вплив масажу на окремі системи організму. Форми і методи лікувального масажу. Фізіотерапія...

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО

(от нем. juwel или голл. juweel - драгоценный камень), вид декоративно-прикладного искусства, изготовление художественных изделий (украшений, бытовых и культовых предметов, вооружения) из драгоценных металлов (золота, серебра, платины), часто в сочетании с драгоценными и поделочными камнями, а также со стеклом, перламутром, костью и др. материалами. Изысканность обработки подчёркивает красоту исходного материала.
При работе с металлами применяются различные техники: ковка, литьё, чеканка, резьба или гравировка, оброн (фон вокруг рисунка вырезается), скань, или филигрань (узоры из тонкой проволоки напаиваются на фон), зернь (к филигранному орнаменту припаиваются золотые или серебряные шарики), чернь (измельчённый сплав серебра, свинца, серы и др. компонентов наносится на гравированную поверхность металла, обычно серебра, и подвергается обжигу, в результате чего проявляется чёрный рисунок, прочно сплавленный с основой), эмали, инкрустация, полировка и др. Драгоценные камни часто подвергают огранке; используются также необработанные камни - кабошоны. С древнейших времён были популярны резные изделия из драгоценных и полудрагоценных камней - геммы.
В Древнем мире ювелирные изделия олицетворяли знатность и богатство их владельца; они служили не только украшениями, но и печатями, и амулетами, призванными защищать хозяина своей магической силой; был распространёнзвериный стиль. В Средние века мастерство ювелиров было направлено в основном на украшение предметов церковной утвари. Изготавливались великолепные золотые или серебряные оклады икон и богослужебных книг, украшенные драгоценными камнями, чеканные литургические сосуды. Ювелирные изделия эпохи Возрождения отличаются совершенством композиции, тщательностью проработки, богатством фантазии. К ювелирному искусству обращались прославленные мастера (А. Дюрер, Х. Хольбейн Младший, Б. Челлини). Излюбленными типами изделий были нагрудные подвески и украшения для шляп. В Италии расцветает искусство резьбы по камню. Во Франции славилась школа лиможской эмали. Новый расцвет ювелирное искусство переживает в эпоху рококо с характерным для него стремлением к утончённости. Любимым камнем становится бриллиант, появляется классическая бриллиантовая огранка. В мужском костюме драгоценные камни использовались так же широко, как и в женском. В эпоху классицизма ювелирные изделия обретают строгость, из мужского гардероба практически исчезают украшения. Популярными становятся изящные табакерки и набалдашники для тростей.
С сер. 19 в. при изготовлении ювелирных изделий начинают применяться промышленные технологии, их производство становится массовым, используются менее дорогие материалы (накладное серебро, горный хрусталь, цветное стекло, искусственные бриллианты - стразы). Мастера модерна превратили ювелирные изделия в произведения большого искусства (Р. Лалик, Л. Гайар). Ювелиры обращаются в своих произведениях к формам живой природы; любимыми мотивами становятся волна, завитки растений, насекомые, птицы. Мировую известность получила продукция работавшей в России фирмы Фаберже (пасхальные яйца с механическим секретом, часы, украшения, сервизы, бинокли, портсигары и др.), отмеченные уникальностью конструкторских решений, тщательностью отделки, яркой праздничностью образного решения.
В 20 в. благодаря деятельности французского модельера-новатора Коко Шанель обретает популярность бижутерия. Осваиваются новые материалы, как дорогие (платина, палладий), так и более доступные массовому потребителю (цирконий, алюминий, цинк, керамика). Во второй пол. 20 - нач. 21 в. стремление к минимализму, обыгрыванию выразительности простых геометрических форм соседствует в ювелирном деле с интересом к изысканности и прихотливым линиям модерна и традициям народного искусства.


© 2009-2022  librarium.inf.ua