Підручники

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності:

Специфіка науково-дослідницької діяльності. Наука як сфера людської діяльності. Поняття про науку. Наукова комунікація. Наукова школа. Науково-дослідницька діяльність студентів. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів. Докторантура. Аспірантура. Здобувачі наукового ступеня, які працюють над дисертаціями поза докторантурою або аспірантурою. Психологія і технологія наукової творчості. Організація творчої діяльності. Психологія наукової творчості. Робочий день науковця. Робоче місце науковця. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності. Ділове спілкування. Ділове листування. Ділова розмова по телефону. Особистий архів (бібліотека) здобувача...

Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: Філософсько-освітні та психолого-педагогічні засади методики викладання української літератури в старшій школі. Методика викладання української літератури як педагогічно-літературознавча прикладна наукова дисципліна, її парадигматика і систематизовані курси (друга половина XX ст). Діалогічний та екзистенціальний аспекти психолого-педагогічних засад викладання української літератури в школі. Рівні спілкування та їх практичне застосування в шкільному викладанні літератури. Рання юність як етап літературного розвитку школярів. Діалогізм та проблемність як принципи сучасного прочитання української літератури в школі. Психологічно-літературознавче дослідження художнього тексту...

Всеобщая Конфедерация Труда

(Confederation Generale du Travail) (иначе - Генеральная Конфедерация Труда) - является центром реформистских профсоюзов Франции. Основана в 1895 г. До войны представляла собой организацию анархо-синдикалистского типа, энергично отрекавшуюся от всякой политической борьбы. С начала войны Конфедерация, несмотря на свою революционную фразеологию, скатилась в лагерь отъявленных шовинистов. В среде профессионального движения тогда складывается группа революционных синдикалистов во главе с Росмером и Монаттом. В конце 1921 г. Конфедерация раскалывается на революционную "Унитарную Конфедерацию Труда" (входящую в Красный Профинтерн) и реформистскую часть, сохранившую прежнее название и насчитывающую 250-290 тысяч членов. Под руководством известных социал-предателей Жуо и Альбера Тома Всеобщая Конфедерация Труда ведет крайне правую политику и противится всяким попыткам Профинтерна, направленным к единству профдвижения. /Т. 13/


© 2009-2022  librarium.inf.ua