Підручники

Греченко В. А. та ін. Історія світової та української культури:

Феномен культури. Історія світової культури. Культура первісного суспільства. Культура цивілізацій Стародавнього Сходу. Антична культура. Культура Середньовіччя: Європа, Візантія, ісламський світ. Культура Відродження і Реформації. Культура Нового часу. Європейська культура XIX ст. Культура XX ст. Історія української культури. Культура на українських землях у найдавніші часи. Культура Київської Русі. Культура України у XIV - першій половині XVII ст. Розвиток культури у другій половині XVII - XVIII ст. Українське національно-культурне відродження (кінець XVIII- початок XX ст.). Новітня українська культура...

Ворошилов Константин Васильевич

Ворошилов Константин Васильевич (1842 - 1899) - физиолог, профессор Казанского университета. Окончил курс в медико-хирургической академии. В отдельном издании из работ Ворошилова появилась его докторская диссертация ""Исследования о питательных свойствах мяса и гороха"" (""Архив Боткина"", VI, 1 - 86, и отдельно 1871, Санкт-Петербург).


© 2009-2022  librarium.inf.ua