Підручники

Мозгова Н. Г. Логіка:

Предмет логіки. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з поняттями. Просте судження. Логічні відношення між категоричними судженнями. Основні закони логіки. Складне судження. Безпосередній дедуктивний умовивід. Простий категоричний силогізм. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід. Доведення та спростування...

Военно-революционные комитеты

- организационно-технические органы, созданные в октябре 1917 г. на правах отделов Советов рабочих и крестьянских депутатов; являлись аппаратом руководства восстанием, выполняли роль временных чрезвычайных органов государственного управления. Упразднены в 1918-1919 гг.


© 2009-2022  librarium.inf.ua