Підручники

Нісімчук А. С. Педагогіка:

Формування бакалаврів-професіоналів. Педагогіка та педагогічна технологія. Педагогіка та технологія освіти. Технологія формування особистості. Інтенсивні освітні технології. Особистісно орієнтовані технології. Теоретичні основи педагогічної технології. Технологія навчально-пізнавальної діяльності. Дефініції та структура технології навчання. Закономірності та принципи технології навчання. Зміст освіти в національній школі України. Методи навчання у сучасній педагогічній технології. Форми навчання у педагогічній технології. Технологія виховання. Технологія виховання: основні етапи реалізації. Закономірності та принципи технології виховання. Методи виховання у педагогічній технології. Технологія інтелектуальної підготовки бакалавра...

Виноградов Василий Иванович

Виноградов Василий Иванович - актер (1822 - 1877). Играл в провинции; в 1870 г. был принят на петербургскую сцену. Репертуар его отличался значительным разнообразием - от фарсовых ролей до высоко-комических и драматических. Островский высоко ценил Виноградова и предназначал ему роли в своих новых пьесах. Исполнение Виноградова отличалось увлекательной простотой, искренней веселостью, истинно артистическим комизмом. - См. ""Исторический Вестник"", т. CXXI, стр. 822.


© 2009-2022  librarium.inf.ua