Підручники

Мальська М.П. та ін. Основи туристичного бізнесу:

Історичні передумови виникнення та розвитку туризму. Історія розвитку туризму в Україні. Туризм: види та форми. Поняття про туризм. Класифікації туризму. Туристична індустрія. Організатори туризму. Перевезення. Готельна індустрія. Система громадського харчування. Страхування. Система розваг. Банківські та фінансові послуги. Інформаційні послуги в туризмі. Безпека туристичної подорожі. Небезпека травмування. Вплив довкілля. Пожежна безпека. Біологічні чинники. Психофізіологічні навантаження. Небезпечні випромінювання. Хімічні чинники. Етап перевезення. Специфічні чинники ризику. Менеджмент у туризмі. Функція менеджменту "планування". Функція менеджменту "організація"...

Колодний А. Історія релігії в Україні. Православ'я в Україні: Православна церква України в складі Московської патріархії і під управлінням Священного Синоду (1686-1917). Централізація православної церкви, перетворення її на складову частину російської державної структури. Втрата Київською митрополією колишнього авторитету і впливу. Становлення і розвиток православно-церковних структур на Лівобережній Україні та Слобожанщині. Особливості православної церкви в Запорізькій Січі. Характер релігійності запорізького козацтва. Церква після скасування Січі. Становище православної церкви "а Правобережній Україні, Поділлі та на Волині в умовах наступу католицизму. Православна церква після поділів Польщі. Православна церква і духовна культура в Україні XVIII ст...

Вилья Франсиско, Панно

Вилья Франсиско, "Панно" (наст, имя - Доротео Аранго) (Villa, Francisco, "Pancho") (1877-1923), мексик. рев. лидер. В молодости занимался разбоем и торговлей. Во время бурж.-демократической рев-ции (Мексиканская революция) 1910г. выступил на стороне Франсиско Мадеро. Вместе с Паскуале Ороско возглавлял воен. отряды повстанцев, обеспечив победу Мадеро над Порфирио Диасом. После убийства Маде-ро в 1913 г. В. примкнул к конституционалистской оппозиции узурпатора Викториано Уэрты, но затем отошел от нее. В 1914-15 гг. он действовал во главе повстанческой кавалерии (los dorados) в шт. Чиуауа, экспроприируя собственность крупных землевладельцев, и снабжал на эти ср-ва рев. армии в Мексике. К кон. 1915 г. он потерпел поражение в борьбе с Каррансой и др. рев. группировками. Вместе с Сапатой двинулся на С. и по непонятным до сих пор причинам отдал приказ о нападении (1916) на амер. г. Колумбус, шт. Нью-Мексико, во время к-рого были убиты 17 американцев. В ответ США организовали карательную экспедицию во главе с генералом Першингом. В. удалось бежать, и до гибели в рез-те покушения он скрывался на своей асьенде.


© 2009-2022  librarium.inf.ua