Підручники

Карпіловська С.Я. та ін. Основи професіографії:

Теоретичні основи професіографії. Професіографія та її місце в системі професійної орієнтації населення. Класифікація професій. Методичні основи професіографії. Методи професіографії. Опитувальні листи для виявлення професійно важливих якостей спеціалістів. Професії типу "людина - людина". Загальна характеристика типу професій. Професіограма контролеракасира. Професіограма медсестри широкого профілю. Професіограма вихователя дитячого садка. Професії типу "людина - техніка". Загальна характеристика типу професій. Професіограма наладчика. Професіограма водія (на матеріалі дослідження праці водія міського транспорту). Професіограма токаря...

Історія України: нове бачення / Під ред. В.А. Смолія: Стародавня доба. Кам'яний вік. Епоха міді - бронзи. Трипільська культура. Скіфо-сарматський світ. Античні міста Північного Причорномор'я. Населення України в 1 тис. н.е. Слов'яни. Київська Русь. Вихід на історичну сцену. Передумови для утворення східнослов'янської держави. Київське князівство Аскольда. Інші осередки державності на Русі. Народження Давньоруської держави наприкінці IX - на початку X ст. Розвиток державності на Русі в першій половині X ст. Ігор. Перші спроби регламентації данини й адміністративно-судової системи. Ольга. Характер і форма Давньоруської держави ІХ-Х ст. Воєнна активність Русі в 60-х - на початку 70-х pp. X ст. Святослав. Розбудова держави за Володимира Святославича...

ВАРЛАМОВ Александр Егорович

(15.11.1801 - 15.10.1848), композитор-песенник, певец, дирижер и вокальный педагог. Из молдавских дворян, сын военного.
В 1833 Варламов опубликовал сборник из 9 романсов, посвященных А.Н. Верстовскому. Романсы в этом сборнике "Не шей ты мне, матушка...", "Что отуманилась, зоренька ясная" принесли Варламову широкую известность. В 1834-35 Варламов издавал нотный журнал "Эолова арфа". В 1840 вышла его "Полная школа пения" - первое руководство по вокальному пению на русском языке. В 1830-е Варламов преподавал в Московском Театральном училище, Воспитательном доме, в аристократических домах Москвы. В 1845 Варламов переехал в Петербург, где стал давать частные уроки, выступал в концертах, занимался обработкой русских народных песен (в 1846 вышел сборник этих песен "Русский певец").
Варламову принадлежит свыше 200 романсов, среди них: "Что мне жить и не тужить", "На заре ты ее не буди", "Горные вершины", "Белеет парус одинокий", "Разочарование".
В.А. Федоров


© 2009-2022  librarium.inf.ua