Підручники

Масляк П.О. Рекреаційна географія:

Методологічні засади рекреаційної географії. Рекреаційна географія як наука. Об'єкт і предмет рекреаційної географії. Завдання, методи дослідження рекреаційної географії, зв'язок з іншими науками. Основні поняття рекреаційної географії. Теоретична база рекреаційної географії. Аксіоми. Теорії, які використовує рекреаційна географія. Закономірності та принципи рекреаційної географії. Районування в рекреаційній географії. Загальні засади районування. Рекреаційне районування. Рекреаційне районування світу та України. Територіальні рекреаційні системи. Системи і комплекси. Територіальні рекреаційні системи. Територіальні рекреаційні системи України і світу. Рекреаційні умови і ресурси. Поняття про географічні умови і ресурси...

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби: Основна організаційна документація. Штатний розпис. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про структурний підрозділ. Колективний договір. Трудовий договір. Посадова інструкція. Документація з особового складу. Розпорядчі документи з особового складу. Прийняття на роботу. Переведення на іншу роботу. Звільнення працівників. Надання відпусток. Відрядження. Заохочення. Стягнення. Матеріальна відповідальність. Трудова книжка. Облік кадрів. Особова картка. Особова справа. Табельний облік робочого часу. Охорона праці. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Зберігання кадрової документації...

Ульянин Всеволод Александрович

Ульянин (Всеволод Александрович) - русский ученый. Родился в 1863 году в Москве. Образование получил в мюнхенском и Страсбургском университетах. Состоит профессором физики в Казанском университете. Напечатал: "Vergleichung der Methoden von E. du Bois-Reymond und H. S. Carhart mit der electrometrischen Methode zur Messung electromotorischer Krafte" ("Ann. d. Phys.", 1886); "Ueber ein auf die Contacttheorie bezugliches Experiment Exners" (ib., 1887); "Ueber die bei der Beleuchtung entstehende electromotorische Kraft im Selen" (ib., 1888); "Ueber die Polarisation der schief emittirten Strahlen" ("Verh. d. phys. Ges.", 1895); "Ueber das Lambert'sche Gesetz und die Polarisation der schief emittirten Strahlen" ("Ann. d. Physik", 1897); "Закон Lambert'а и поляризация Arago" (Казань, 1899); "Новая русская книга по динамической метеорологии" (Казань, 1904); "Die Drachenstation am Meteorologischen Observatorium der Universitat Kasan" ("Aeronaut. Mitteil.", 1906).


© 2009-2022  librarium.inf.ua