Підручники

Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології:

Прикладні аспекти екології як науки. Визначення межі і методи екології. Короткий історичний нарис розвитку екології. Розділи і тематика екології та зв'язок її з іншими науками. Охорона навколишнього природного середовища як розділ екології. Екологічний стан в Україні. Екологічні проблеми сучасності. Кодекс екологічної етики спеціаліста. Всесвіт, Земля і біосфера. Всесвіт і Земля. Природне середовище. Еволюція біосфери. Еволюція людини. Еволюція антропогенної діяльності та взаємовідносин людини з біосферою. Ноосфера. Природні ресурси. Класифікація природних ресурсів. Вода. Атмосферне повітря. Енергія. Сировина. Ґрунти. Клімат. Простір для життя. Продовольство. Генетичний фонд та надбання людського інтелекту...

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Теорія політичної системи. Поняття політичної системи. Політична система і середовище. Політична система сучасної України. Тенденції становлення. Україна: політична стратегія. Складові стратегії. Засади. Загальноцивілізаційні тенденції суспільного розвитку. Від посттоталітаризму через авторитаризм до демократії. Формування владних структур. Влада і демократія. Демократія як збалансована система влади. Народовладдя в Україні: можливості і реальність. Ресурси сильної демократичної влади. Конституція і держава. Конституція: історія і принципи. Верховна Рада - парламент Української держави. Президентські інституції. Кабінет Міністрів - уряд України...

УДМУРТИЯ, Республика Удмуртия

в Российской Федерации. Расположена в западной части Среднего Урала, между реками Кама и Вятка. Площадь 42,1 тыс. км2. Население 1639,1 тыс. человек (1996); удмурты (30,9%), русские (58,9%), татары и др. Столица - Ижевск. Начало формирования удмуртских племен относится к 3-4 вв. В 10-12 вв. удмурты находились под экономическим и культурным влиянием Булгарии Волжско-Камской. В 13 в. территория У. завоевана монголо-татарами. В 14 в. началась русская колонизация, образовалась Вятская земля, присоединённая в конце 15 в. к Московскому княжеству. После падения Казанского ханства (1552) удмурты вошли в состав России. В ноябре 1920 образована Вотская АО в составе РСФСР, переименована в январе 1932 в Удмуртскую АО. В декабре 1934 преобразована в Удмуртскую АССР. С 1990 Республика Удмуртия.


© 2009-2022  librarium.inf.ua