Підручники

Горлач М.І. та ін. Основи філософських знань:

Що таке філософія. основні етапи розвитку філософії. Зародження та розвиток філософських вчень. Розвиток філософських знань в Україні. Сучасна світова філософія. Проблеми онтології та гносеології. Матерія. Буття. Людина. Свідомість. Пізнання. Практика. Основи соціальної філософії. Природа та суспільство. Суспільство. Філософський аналіз. Цінності. Духовне життя суспільства. Повсякденність. Сенс і спрямованість історії. Логіка. Логіка - наука про мислення. Поняття. Судження. Основні закони логіки. Умовивід. Основи етики та естетики. Етика: предмет і значення. Мораль - соціальне явище: спосіб соціальної регуляції соціальних відносин. Функціонування моралі. Естетика: роль у житті людини та суспільства. Естетична свідомість...

Суворин, А. А.

(Суворин-сын, род. в 1862 г.) - сын известного реакционного журналиста, редактора-издателя "Нового Времени" А. С. Суворина. По окончании университета, с конца 80-х г.г., А. А. Суворин принимал участие в газете "Новое Время" в роли ответственного редактора. Однако вскоре из "Нового Времени" вышел, не вполне сочувствуя ее ультра-монархической линии. С декабря 1903 г. основал полу-либеральную газету "Русь", выходившую в Петербурге до 1908 г.


© 2009-2022  librarium.inf.ua