Підручники

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій:

Моральні цінності в сучасному світі. Що таке етика. Етос і мораль. Етика як філософська наука. Завдання науки етики. Мораль як соціальний феномен. Попереднє зауваження. Мораль і проблема її соціальної детермінації. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі. Мораль та інституційна регуляція. Мораль і право. Мораль і звичай. Мораль і спільноти. Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів. Мораль і соціальна диференціація суспільства. Етичні проблеми національних відносин. Загальнолюдське в моралі. Чи існує прогрес у царині людської моральності. Поняття і структура моральної свідомості. Місце моральної свідомості в системі моралі (Порядок дальшого викладу)...

Соколов Виктор Иванович

Соколов (Виктор Иванович) - педагог (1835 - 1899); учился в главном педагогическом институте; преподавал математику, географию и русский язык. Сотрудничал в журнале "Учитель" и принимал участие в составлении изданного Паульсоном "Руководства к стенографии, по системе Габельсбергера и Штольца".


© 2009-2022  librarium.inf.ua