Підручники

Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України:

Митна справа в Україні. Поняття митної справи. Започаткування та становлення митної справи. Зміст митної справи. Митна політика і основні її елементи. Принципи митного регулювання. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елементу. Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура. Митна політика і міжнародна торгівля. Митне право України. Поняття митного права. Предмет митного права. Метод митного права. Принципи митного права. Система митного права. Удосконалення митного права. Митно-правові відносини. Джерела митного права. Митні органи в Україні. Митні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності. Державне регулювання діяльності митних органів...

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Теоретичні передумови активного соціально-психологічного навчання. Психологічні засоби групової психокорекційної роботи. Практична психологія і психокорекційна практика. Поняття психокорекції. Природа психічних явищ, які підлягають психокорекції. Спрямованість психокорекційного процесу АСПН. Поняття особистісної деструкції та особистісної проблеми спілкування. Особливості психокорекційного процесу в групі АСПН. Особливості процесуальної діагностики в групі АСПН. Результативність психокорекційного процесу в групі АСПН. Групова динаміка як чинник психокорекції. Поняття «дезінтеграція» та «інтеграція» в контексті групової психокорекції за методом АСПН. Механізми особистісних змін суб'єкта...

Скаловский Ростислав Карпович

Скаловский (Ростислав Карпович, 1811 - 1873) - генерал-майор, моряк, один из первых у нас занимавшихся теорией пароходства, деятельный член морского ученого комитета, управлял ижорскими адмиралтейскими заводами. Кроме многих журнальных статей напечатал: "Описание Кордуанссого и Эддингстонского маяков" (Санкт-Петербург, 1833, с 2 рис.), "Морской офицер" (перевод романа капитана Марриэта, 1837), "Описание сражений английского флота с 1690 по 1827 г. К. Экинса" (с англ., Санкт-Петербург, 1840, с 80 листами чертежей), "Руководство для служащих на морских военных пароходах" (Санкт-Петербург, 1844, с двумя атласами чертежей к 3 и 4 ч.), "Описание индикатора и динамометра" (1846, 1 т.), "Жизнеописание адмирала Ф.Ф. Ушакова" (1856, ч. I-я; книга полезная для истории нашего флота). В 1849 г. Скаловский редактировал "Морской Сборник".


© 2009-2022  librarium.inf.ua