Підручники

Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія:

Предмет психології. Особливості та можливості, психології. Особливості психології. Можливості психології. Предмет психології. Здоровий глузд і наука. Предмет психології. Здоровий глузд. Життєві і наукові психологічні знання. Цілі психології. Критичне і творче мислення. Стан психології. Риси справжнього науковця. Основні напрями зарубіжної психології. Біхевіоризм. Психоаналіз. Гуманістична психологія. Гештальт психологія. Спілкування. Маніпулятивна і актуалізаторська моделі спілкування. Поняття, етапи і складність спілкування. Поняття та етапи спілкування. Складність спілкування. Структура спілкування. Комунікація як обмін інформацією. Інтеракція як взаємодія. Перцепція як сприйняття і розуміння людьми один одного...

Симоновский Пётр Иванович

Симоновский (Пётр Иванович, 1717 - 1809) - историк. Окончил курс в киевской духовной академии; составил, около 1765 года, "Краткое описание о казацком малороссийском народе и о военных его делах, собранное из разных историй иностранных: немецкой - Бюшинга, латинской - Безольди, французской - Шевалье и разных русских". Оно напечатано в "Чтениях Московского Общества Истории и Древностей России", за 1847 год, № 2.


© 2009-2022  librarium.inf.ua