Підручники

Федорченко В.К. та ін. Історія екскурсійної діяльності в Україні:

Зародження екскурсійної діяльності на українських землях (друга половина XIX - початок XX ст.). Виникнення і розвиток освітянських екскурсій. Екскурсійна діяльність наукових товариств. Перше бюро подорожей та екскурсій. Екскурсійна діяльність у період Української революції (1917-1920 pp.). Підготовка кадрів екскурсоводів у дорадянський період. Екскурсійна діяльність в Україні в 20-30-х роках XX століття. Створення та розвиток системи екскурсійних закладів. Діяльність системи екскурсійних закладів. Екскурсійна діяльність навчальних закладів. Екскурсійна діяльність наукових установ. Екскурсія як засіб ідейно-політичного виховання в Радянській Україні...

Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Загальні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни "Основи охорони праці". Основні поняття в галузі охорони праці. Основні терміни та визначення. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Класифікація виробничих травм. Правові основи охорони праці. Основні законодавчі акти про охорону праці. Закон України "Про охорону праці". Гарантії прав громадян на охорону праці. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій. Найважливіші надбання закону "Про охорону праці". Відповідальність за порушення законодавства про ОП. Контрольні питання. Державні нормативно-правові акти з охорони праці...

Сидоровский Иоанн Иоаннович

Сидоровский (Иоанн Иоаннович, 1748 - 1795) - писатель, священник, законоучитель в Смоленском монастыре. Сочинения его: "Наставление юношества в христианской жизни" (1784) и "Изъяснение воскресных и праздничных евангелий" (Санкт-Петербург, 1783) долго служили главными учебными пособиями в светских училищах. Как член российской академии Сидоровский участвовал в составлении этимологического ее словаря: им собраны слова на буквы З и О и составлено объяснение слов на буквы А и Б. Он сочинил также "Российскую грамматику" (1784 - 1786), которая в большей своей части вошла в изданную в 1794 году, Академией Наук "Грамматику архиепископа Аполлоса". Сидоровский перевёл некоторые сочинения Платона (Санкт-Петербург, 1780 - 1785) и многое другое.


© 2009-2022  librarium.inf.ua