Підручники

Мозгова Н. Г. Логіка:

Предмет логіки. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з поняттями. Просте судження. Логічні відношення між категоричними судженнями. Основні закони логіки. Складне судження. Безпосередній дедуктивний умовивід. Простий категоричний силогізм. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід. Доведення та спростування...

Шурухов Дударуко Созарукович

(1810-не ранее 1845), поручик (к 1845), из малокабардинских узденей. Умер в Кременчуге. Братья - Бекир (1812 г.р.), Умар (1813 г.р.).


© 2009-2022  librarium.inf.ua