Підручники

Матвієнко В. Я. Соціальні технології:

Вступ до теорії соціальних технологій. Соціалізація як неодмінна умова реалізації соціальних технологій. Сучасні тенденції суспільного розвитку. Основні поняття соціалізації. Людина в процесі соціалізації. Середовище соціалізації. Соціальні системи і процес соціалізації. Соціальний процес - предмет технологізації. Основні теоретичні принципи побудови соціальних технологій. Соціальні технології як частина соціальних стосунків. Класи і типи соціальних технологій. Технології влади. Суспільство і держава. Проблеми взаємодії громадянського суспільства і держави. Політична система як ціле. Політична влада. Суть і способи функціонування політичної влади. Механізм реалізації політичної влади. Технологія демократичних виборів...

Штиль Генрих (STIEHL)

Штиль (Генрих, Stiehl) - органист и композитор (родился в 1829 г.). Был органистом в Петропавловской лютеранской церкви в Петербурге и профессором органной игры в консерватории. Писал сочинения для оркестра, фортепиано, трио, квартеты для струнных инструментов; был замечательным импровизатором. Благодаря капельмейстерской его деятельности, Петербург, в концертах под его управлением, познакомился со многими крупнейшими произведениями замечательных композиторов Запада. Н. С.


© 2009-2022  librarium.inf.ua