Підручники

Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес:

Історія розвитку туризму. Початковий етап. Становлення туристичного бізнесу. Туризм як галузь індустрії. Монополізація туристичної індустрії. Історія розвитку туризму в Україні. Туризм: види та форми. Поняття про туризм. Класифікації туризму. Туристичні ресурси. Туристично-рекреаційні ресурси. Історико-культурні рекреаційні ресурси. Природні рекреаційні ресурси. Туризм і екологія. Екотуризм. Туристичне районування світу. Туристичне районування України. Туристична індустрія. Організатори туризму. Перевезення. Готельна індустрія. Система громадського харчування. Страхування. Система розваг. Банківські та фінансові послуги. Інформаційні послуги в туризмі. Безпека туристичної подорожі. Небезпека травмування...

Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Конфліктологія як міждисциплінарна галузь наукового знання. Становлення предмета конфліктології. Конфліктологія як комплексна система знань: об'єкт, предмет, методи дослідження, функціональна роль. Понятійний апарат і система категорій конфліктології. Історія становлення та розвитку конфліктологічних знань. Знання про природу конфліктів у давньому світі та античному суспільстві. Соціальні конфлікти як предмет аналізу мислителів Середньовіччя та Нового часу. Сучасні західноєвропейські конфліктологічні вчення та конфліктологія представників американської науки. Поняття, структура та анатомія конфлікту. Природа і поняття конфлікту. Структура конфлікту. Анатомія конфлікту. Об'єднана типологія конфліктів...

Селин Александр Иванович

Селин (Александр Иванович, 1816 - 1877) - писатель. Окончил курс в Московском университете, 32 года сряду занимал в Киевском университете кафедру русской словесности. Главные его труды: "Предшественники Карамзина" (Санкт-Петербург, 1847, магистерская диссертация), "Ломоносов", речь актовая ("Киевские Университетские Известия", 1866, № 2), "Н.М. Карамзин как литератор и журналист", речь (ib., 1866, приложения), "И.А. Крылов как высший представитель русской басни", речь (ib., 1868, № 3), две публичные лекции: "Бригадир" Фонвизина и "Свои люди - сочтемся" Островского (ib., 1868, № 7 и 8), "Значение Озерова в истории русской литературы" (ib., 1870, № 10). Докторская его диссертация "О драматической поэзии в России, преимущественно о комедии в XVIII столетии" напечатана не была, хотя и была представлена в 1852 г. в историко-филологический факультет Киевского университета. Точно так же не напечатана его "История русской словесности" (литографический курс лекций). См. о нем некролог Линниченка в "Киевских Университетских Известиях" (1877, № 4) и статью о его преподавании в "Историческом Вестнике" (1881, т. IV), а также Иконников "Биографический Словарь профессоров университета святого Владимира" (Киев, 1884).


© 2009-2022  librarium.inf.ua