Підручники

Андрущенко В.П., Михальченко М.Л. Сучасна соціальна філософія:

Суспільство як об'єкт філософського пізнання. предмет соціальної філософії. Історична генеза предмета соціальної філософії в історії філософії. Тріумф і трагедія соціальної філософії марксизму-ленінізму. Діалог на зламі століть: множинність соціально-філософського знання. Виробничі основи життєдіяльності суспільства. Дієва сутність соціального. Проблема побудови теоретичних моделей соціуму. Природні засади історії. Природа і суспільство. Архітектоніка суспільного виробництва. Проблема джерел соціальної динаміки. Конструктивні та динамічні сили науково-технічного прогресу. Людина як суб'єкт історичного процесу. Організаційні основи соціальності. Суспільні відносини...

РУЦКОЙ Александр Владимирович

(р. 1947), государственный и политический деятель, генерал-майор (1991), Герой Советского Союза (1988). Участвовал в войне в Афганистане в 1985-88 (командир авиаполка, заместитель командующего ВВС армии). В июне 1991 - сентябре 1993 вице-президент Российской Федерации. Во время сентябрьско-октябрьского кризиса 1993 объявил себя и.о. президента России, Указом Президента Российской Федерации снят с поста вице-президента и привлечен к уголовной ответственности "за организацию массовых беспорядков" 3-4 октября. В феврале 1994 освобожден из-под стражи по амнистии Государственной думы. С 1996 губернатор Курской области.


© 2009-2022  librarium.inf.ua