Підручники

М'ясоїд П. А. Загальна психологія:

Система понять і категорій психології. Психологія як наука. Становлення психології. Етапи історичного поступу психології. Міфологічний етап. Філософський етап. Науковий етап. Формування засад наукової психології. Напрямки психології у XX ст. Психологія у пошуках свого предмета. Психологія як система знань. Психологія серед інших наук. Методологічні принципи психології. Методи психологічного дослідження. Основна проблема психології. Мозок і психіка. Буття і свідомість. Людина і світ. Розвиток психіки. Психіка у філогенезі та історіогенезі. Типи і форми поведінки організмів. Стадії розвитку психіки. Виникнення первісної свідомості. Онтогенез психіки. Психічний розвиток на рівні організму. Психічний розвиток на рівні індивіда...

Колодний А. Історія релігії в Україні. Православ'я в Україні: Православна церква України в складі Московської патріархії і під управлінням Священного Синоду (1686-1917). Централізація православної церкви, перетворення її на складову частину російської державної структури. Втрата Київською митрополією колишнього авторитету і впливу. Становлення і розвиток православно-церковних структур на Лівобережній Україні та Слобожанщині. Особливості православної церкви в Запорізькій Січі. Характер релігійності запорізького козацтва. Церква після скасування Січі. Становище православної церкви "а Правобережній Україні, Поділлі та на Волині в умовах наступу католицизму. Православна церква після поділів Польщі. Православна церква і духовна культура в Україні XVIII ст...

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ СТРОЕНИЯ

Р. с. - это возвышающиеся на холмах каменные храмы и замки со сторожевыми башнями. Фасады храмов несут выразительную скульптуру с большеголовыми и большерукими изваяниями. План романской церкви - это базилика с трансептом. В Р. с. отразились древние христианские и языческие представления. На капителях и у подножия колонн, на окнах, стенах, особенно у дверей романских соборов, гнездятся и кентавры, и львы, и полуящерицы-полуптицы, и всякого рода языческие химеры. Эти существа возникают из орнаментальной резьбы, сидят на обрамлениях, порой вмешиваются в компанию святых и присутствуют при "священных собеседованиях". Романское искусство поначалу кажется грубоватым и тяжеловесным, особенно если сравнить его с утонченными строениями Византии, но оно более непосредственно.


© 2009-2022  librarium.inf.ua