Підручники

Ткаченко А. О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства:

МИСТЕЦТВО СЛОВА. Феномен мистецтва. Види мистецтва, їх походження, класифікації. Мистецтво слова. Література як система. Проблеми генології. Лірика. Різновиди, види, жанри. Епос. Різновиди, види, жанри. Драма. Різновиди, види, жанри. Межиродові підсистеми. Ліро-епос. Ліро-драма. Епо-драма. Кіносценарій як межисистемне явище. Поетика літературного твору. Формозміст як єдність. Елементи змісту, або ж змістові прояви художньої форми. Елементи форми, або ж формальні проявники художнього змісту. Тема, проблема, ідея, тенденція, пафос/тональність, конфлікт/колізія. Фабула, мотив, сюжет, композиція. Художня мова. Етимологічне коріння експресії слова. Лексична сфера художньої мови...

Матвієнко В. Я. Соціальні технології: Вступ до теорії соціальних технологій. Соціалізація як неодмінна умова реалізації соціальних технологій. Сучасні тенденції суспільного розвитку. Основні поняття соціалізації. Людина в процесі соціалізації. Середовище соціалізації. Соціальні системи і процес соціалізації. Соціальний процес - предмет технологізації. Основні теоретичні принципи побудови соціальних технологій. Соціальні технології як частина соціальних стосунків. Класи і типи соціальних технологій. Технології влади. Суспільство і держава. Проблеми взаємодії громадянського суспільства і держави. Політична система як ціле. Політична влада. Суть і способи функціонування політичної влади. Механізм реалізації політичної влади. Технологія демократичних виборів...

Потехин Александр Николаевич

Потехин (Александр Николаевич) - писатель, экстраординарный профессор Казанской духовной академии по кафедре логики и психологии, ученик той же академии (1885). Написал: "Очерки из истории борьбы англиканства с пуританством при Тюдорах, 1550 - 1603" (магистерская диссертация, Казань, 1894), "Христианская молитва" ("Воронежские Епархиальные Ведомости", 1887, № 20), "Внебогослужебные собеседования пастырей с прихожанами" (ib., 1887, № 24; 1888, № 3, 6, 9, 16), "Библейская точка зрения на еврейскую историю и судьбу еврейского народа" (ib., 1888, № 19, 20), "Святая София и дщери ее Вера, Надежда и Любовь" (ib., 1888, № 18), "Грехопадение прародителей" (ib., 1888, № 22) и др.


© 2009-2022  librarium.inf.ua