Підручники

Диомидова Г. Н. Библиографоведение:

Общее библиографоведение (основы теории, истории и организации библиографии). Общее понятие о библиографии и библиографоведение. Библиографическая информация (основные формы ее закрепления и передачи). Библиографическая деятельность (общая характеристика). Информационно-библиографические ресурсы (общая характеристика). Пособия национальной библиографии. Специальные библиографические пособия. Издательские и книготорговые библиографические пособия. Краеведческие библиографические пособия и указатели местной печати. Организация библиографии в Российской Федерации (общие вопросы). Специальное библиографоведение (краткий обзор информационно-библиографических ресурсов по отраслевым комплексам)...

Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка: Теорія соціальної педагогіки. Соціальна педагогіка: її предмет, функції та прикладні завдання. Філософські основи сучасної соціально-педагогічної діяльності. Психолого-педагогічні основи соціалізації людської особистості з метою гармонізації власно особистісних та загальносуспільних інтересів. Сугестологічна майстерність соціального педагога. Екопсихологічна система особистості. Вплив мікрочинників соціалізації на її формування. Формування екопсихологічної системи особистості в умовах впливу мезочинників соціалізації. Роль основних джерел макрочинників соціалізації у формуванні екопсихологічної системи особистості. Вплив мегачинників соціалізації на формування людської особистості. Проблеми сучасної віктимології...
Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: Загальна характеристика процесу обслуговування. Послуги закладів ресторанного господарства та вимоги до них. Характеристика методів і форм обслуговування. Торгівельні приміщення. Види торгівельних приміщень, їх призначення та характеристика. Взаємозв'язок торгівельних залів, виробничих та підсобних приміщень. Сучасний інтер'єр торгівельного залу та вимоги до нього. Характеристика буфету при ресторані, приміщення для нарізання хліба та сервізної. Організація роботи мийної столового посуду. Устаткування залів. Сучасні вимоги до меблів. Столовий посуд та набори. Столова білизна. Класифікація, вимоги до посуду. Характеристика порцелянового, фаянсового та керамічного посуду...
Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія: Загальна геологія. Основні відомості про Землю. Сучасні уявлення про Землю. Земля - планета Сонячної системи. Походження Землі. Будова й фізичні властивості Землі. Мінерали - складова земної кори. Хімічний склад земної кори. Кристалографічні властивості та форми мінералів у природі. Діагностичні ознаки мінералів. Найпоширеніші мінерали. Процеси зовнішньої і внутрішньої геодинаміки. Магматизм. Магма й утворення магматичних порід. Інтрузивний магматизм. Ефузивний магматизм. Класифікація магматичних гірських порід. Вивітрювання порід (гіпергенез). Фізичне вивітрювання. Хімічне вивітрювання. Продукти вивітрювання. Робота вітру. Вітри й вітрові процеси. Руйнівна робота вітру. Транспортна діяльність вітру. Акумулятивна робота вітру...
Макеєва С. Структурні виміри сучасного суспільства: Глобалізація: сучасні теорії, ідеологія і практика. Громадянське суспільство: теорія, інститути та моделі розвитку. Етнічна структура українського суспільства. Паблик рілейшнз як соціальний інститут. Дилема "природа - суспільство" в екологічній соціології. Територіальна структура: місто і село. Моніторинг соціальних змін в українському суспільстві. Соціальна мобільність у стратифікованому просторі. Середній клас у соціальній структурі українського суспільства. Тендер і стратифікація. Тендер та інститут сім'ї. Сучасні міграційні процеси. Структура соціально-економічної поведінки населення України. Бідність в локальній та глобальній перспективах...

Одиссей (по-латински Улисс)

- в мифах древних греков царь острова Итака, один из главных героев Троянской войны. Находясь среди многочисленных женихов Елены, Одиссей предпочёл ей Пенелопу (двоюродную сестру Елены) и женился на ней. Однако после похищения Елены Парисом он тоже должен был принять участие в походе под Трою. Он снарядил под Трою 12 кораблей. Необычайно умный и хитрый, практичный и ловкий, Одиссей пытался найти разные способы быстрого и победного для греков завершения войны. Узнав от троянского прорицателя Гелена, что одним из условий победы в войне является обладание статуей Афины Паллады (палладием), находящейся в её храме в Трое, Одиссей под видом нищего проник в осаждённый город и похитил палладий. По одной из версий мифа, ему принадлежит идея постройки деревянного коня (троянский конь). В течение десятилетних странствий после падения Трои Одиссей вместе со своими спутниками попадает на землю киконов (на фракийском побережье), затем к лотофагам, потом в страну киклопов, где оказывается пленником одноглазого людоеда-великана Полифема. Потеряв здесь шестерых товарищей, он спаивает Полифема фракийским вином и выкалывает ему единственный глаз. Утром слепой великан выпускает из пещеры на пастбище своих баранов, и вцепившиеся в густую шерсть на брюхе баранов Одиссей и его спутники выбираются из плена. На острове бога ветров Эола Одиссей получает в подарок от хозяина мех, в котором завязаны противные ветры, чтобы ускорить его возвращение на родину. Попутные ветры быстро приближают флот Одиссея к Итаке, но тут его спутники из любопытства развязывают мех, и вырвавшиеся на свободу ветры прибивают флот снова к острову Эола. После нападения на флот Одиссея великанов-людоедов лестригонов из 12 кораблей спасается только один корабль Одиссея. На нём он попадает на остров Эя, где царит волшебница Кирка, которая превращает в свиней половину спутников Одиссея, отправленных им на разведку. Одиссей вынуждает Кирку вернуть человеческий облик его товарищам, и они проводят год на острове Эя. Покинув остров, корабль Одиссея проплывает мимо побережья, где сладкоголосые сирены завлекают своим пением мореплавателей на острые прибрежные скалы. Одиссею удаётся избежать опасности, заткнув своим спутникам уши воском, сам он слышит пение сирен, крепко привязанный к мачте. Корабль проходит невредимым между Скиллой и Харибдой, но шестиголовое чудовище Скилла успевает схватить и сожрать шестерых спутников Одиссея. Потом Одиссей попадает на остров Огигия, где нимфа Калипсо удерживает его у себя в течение семи лет. Покровительствующая Одиссею Афина приказывает Калипсо отпустить Одиссея на родину. На искусно сколоченном им самим плоту Одиссей отплывает и через 17 дней уже видит перед собой сушу, как вдруг бог Посейдон обрушивает бурю на его плот. Вплавь Одиссей достигает острова Схерия, где живут феаки. На пиру у царя феаков Одиссей называет себя, не скрывая слёз, рассказывает о пережитом за минувшие годы, и феаки, собрав для него богатые дары, на быстроходном корабле доставляют героя на родину. Здесь Одиссей, преображённый Афиной в старого нищего, приходит в свой дом и, никем не узнанный, становится свидетелем бесчинств женихов, вынуждающих Пенелопу выбрать себе нового мужа. Узнаёт Одиссея старая нянька (по шраму на ноге), но он приказывает ей хранить тайну. В день, когда Пенелопа по внушению Афины устраивает для женихов состязание в стрельбе из лука Одиссея, и никто из них даже не может натянуть тетиву, Одиссей завладевает луком и стрелами и вместе с сыном Телемахом убивает всех своих оскорбителей. Пенелопа и отец Одиссея Лаэрт, потерявшие всякую надежду на его возвращение, узнают Одиссея по только им одним известным приметам.


© 2009-2022  librarium.inf.ua