Підручники

Роменець В. А. Історія психології XX століття:

Вчинок як осередок історичного поступу психологічної науки. Культурологічний підхід у тлумаченні історії психології. Ситуативний рівень) становленні психологічних знань. Конфліктна ситуація як принцип тлумачення психологічних знань у Стародавньому світі. Колізійна ситуація і формування психологічних знань. Мотиваційний рівень періодизації. Учинкова дія та післядія як історико-психологічний принцип. Культурно-історична функція післядії у психології. Історична психологія XX століття. Післядія (рефлексія) як реакція на вчинкову дію та формування смисложиттєвих настановлень (інтеріоризація-катарсис-переображення). Рефлексивність і вчинковий канон...

НИЗОВСКАЯ ЗЕМЛЯ

в 12-13 вв. территория, находившаяся к Юго-Востоку от Новгородской земли, в бассейне верхнего течения Волги. В 14-16 вв. Н. з., Низом или Понизовьем называли область Среднего Поволжья в междуречье Оки и Волги. С 16 в. - Замосковный край.


© 2009-2022  librarium.inf.ua