Підручники

Суховірський Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України:

Теорія і практика сучасного репоналізму. Методологія і маркетинг регіональних умов господарювання. Сучасні форми світогосподарської інтеграції. Інноваційна регіональна політика і програми. Геоінформаційні системи в економіці. Особливості європейського регіоналізму. Організаційні засади європейського регіоналізму. Загальноєвропейські принципи регіонального співробітництва. Правові основи європейського регіоналізму. Зарубіжний досвід утворення єврорегіонів та прикордонної співпраці. Регіоналізація відкритої економіки України. Пріоритетні напрями світової господарської інтеграції. Конкурентноздатність відкритої економіки. Перспективи українського регіоналізму. Геоекономіка і регіональна політика...

Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія: Загальна геологія. Основні відомості про Землю. Сучасні уявлення про Землю. Земля - планета Сонячної системи. Походження Землі. Будова й фізичні властивості Землі. Мінерали - складова земної кори. Хімічний склад земної кори. Кристалографічні властивості та форми мінералів у природі. Діагностичні ознаки мінералів. Найпоширеніші мінерали. Процеси зовнішньої і внутрішньої геодинаміки. Магматизм. Магма й утворення магматичних порід. Інтрузивний магматизм. Ефузивний магматизм. Класифікація магматичних гірських порід. Вивітрювання порід (гіпергенез). Фізичне вивітрювання. Хімічне вивітрювання. Продукти вивітрювання. Робота вітру. Вітри й вітрові процеси. Руйнівна робота вітру. Транспортна діяльність вітру. Акумулятивна робота вітру...

Константинопольский мирный договор

- договор России с Турцией 1700 года, который подвел итог Первому и Второму Азовским походам Петра I. Он был подписан 13 июля 1700 г. Переговоры начались осенью 1699 г. Российская сторона предлагала вечный мир на условиях сохранения позиций сторон в территориальном вопросе (своего рода status quo). Поддерживаемые рядом европейских держав (Англия, Австрия, Венеция), турки затягивали переговоры. В результате России пришлось пойти на некоторые уступки (затягивать их и дальше Россия не могла, так как начиналась Северная война. По условиям мира за Россией оставался Азов с прилегающими приазовскими землями; Россия прекращала выплату ежегодной "дачи" крымскому хану; Россия передавала Турции ряд захваченных у нее в ходе войны территорий в Поднепровье, а Турция обязалась срыть на них укрепления и разорить городки. Вместо "вечного мира" договор предусматривал, по сути, перемирие на 30 лет. Прервано оно было в ходе Прутского похода, предпринятого Петром I в 1711 г.


© 2009-2022  librarium.inf.ua