Підручники

Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка:

Загальні основи педагогіки. Учитель і суспільство. Людина і суспільство. Роль учителя у суспільному розвитку. Функції учителя. Якості учителя-вихователя. Педагогічні вміння учителя-вихователя. Педагогічна майстерність. Предмет і завдання педагогіки. Предмет педагогіки, її категорії. Педагогіка в системі наук. Джерела розвитку педагогіки. Структура педагогічних наук. Методи науково-педагогічних досліджень. Розвиток і формування особистості. Поняття про розвиток і формування. Біологічне і соціальне у розвитку людини. Акселерація та ретардація. Вікова періодизація дітей. Мета і завдання виховання. Сутність виховання, його мета. Завдання складових виховання. Комплексний підхід до виховання...

КОМИТЕТ МИНИСТРОВ

- высший законодательно-совещательный орган Российской империи в 1802 - 1906 гг., совещание императора с министрами и другими высшими чиновниками по вопросам, затрагивающим интересы различных ведомств. Рассматривал проекты новых указов, дела о крестьянских волнениях и др. С 1872 г. был также высшей цензурной инстанцией. Председатель (до 1865 г. одновременно и председатель Государственного совета) назначался императором.


© 2009-2022  librarium.inf.ua