Підручники

Ярошовець В.І. Історія філософії:

Методологічна рефлексія історико-філософського процесу. Філософія та історія філософії: методологічні підходи до історико-філософської науки. Морально-гуманістичні параметри у світоглядному горизонті української філософії. Світоглядно-гуманістична парадигма у сучасній філософії (постмодерний вимір). Тенденції розвитку світової філософії. «Суміш реальностей» у філософському доробку Е. Дюркгейма. «Самотній голос людини» у філософії Г. Марселя. «Негативна діалектика» Т. Адорно. Структуралізм та постструктуралізм: К. Леві-Стросс та М. Фуко. Трансцендентальний емпіризм Ж. Дельоза. Реконструкція та деконструктивізм (Ж. Дерріда). Концепція метанаративів Ж.-Ф. Ліотара. Американський постмодернізм (Ф. Джеймісон). Італійський постмодернізм...

Афанасьєв І. Діловий етикет. Етика ділового спілкування: Що таке етикет і протокол. Основи етикету. Знайомство. У гостях. Після того, як вас відрекомендували. Вітання. На вулиці. У приміщенні. Як відповідати на вітання. Звертання. Вживання титулів і звань при звертанні. "Ви" і "ти". Прощання. Візит у гості. Як приймати і як відхиляти запрошення. Коли йдете в гості. Коли і як приходити. У гостях. Коли і як іти. Прийом гостей. Незвані гості. Як запрошувати гостей. Підготовка до прийому гостей. Як зустрічати гостей. Як розмістити гостей. Проведення застілля. Правила поведінки за столом. Як сідати за стіл. Я[о робити із серветкою. Як їсти і користуватися столовими приборами. Як розливати алкогольні напої. Коли і як слід цокатися чарками...

Кижнер Николай Матвеевич

Кижнер, Николай Матвеевич - химик (родился в 1867 г.). Окончил курс в Московском университете. Получил степень магистра за диссертацию: ""Амины и гидразины полиметиленового ряда, методы их образования и превращения"", степень доктора за диссертацию: ""О действии окиси серебра и гидроксиламина на бромамины. О строении гексагидробензола"". Состоит профессором органической химии в томском технологическом институте. Напечатал: ""Действие хлористого и бромистого водорода на этилаллильный фепр"" (""Журнал Русского Физико-Химического Общества"", 1890); ""О строении гексагидробензола"" (ib., 1894 и 1897); ""О превращении бромаминов"" (ib., 1899); ""О действии окиси серебра на бромамины"" (ib., 1900); ""О превращениях амидов альфа-галоидозамещенных кислот"" (ib., 1905); ""О циклобутаноне"" (ib., 1905); ""Об аминоциклопропане"" (ib., 1905); ""О циклобутилдиметилкарбиноле и его превращениях"" (ib., 1905); ""О циклобутилдиэтилкарбиноле и его производных"" (ib., 1905).


© 2009-2022  librarium.inf.ua