Підручники

Чекман І. С. та ін. Фармакологія:

Фармакологія в системі медичних і біологічних наук. Історія лікознавства і фармакології. Загальна фармакологія. Взаємодія організму й лікарської речовини. Чинники, що зумовлені лікарською речовиною. Чинники, що зумовлені організмом. Вплив навколишнього середовища на взаємодію організму й лікарської речовини. Фармакокінетика. Головні поняття фармакокінетики. Шляхи введення лікарської речовини організм. Вивільнення лікарської речовини лікарської форми. Абсорбція лікарської речовини організмі. Розподіл лікарської речовини в органах тканинах. Біотрансформація лікарської речовини організмі. Мікросомне окиснення. Немікросомне окиснення. Реакція кон'югації. Виведення лікарської речовини організму. Фармакодинаміка. Види дії лікарської речовини...

Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Конфліктологія як міждисциплінарна галузь наукового знання. Становлення предмета конфліктології. Конфліктологія як комплексна система знань: об'єкт, предмет, методи дослідження, функціональна роль. Понятійний апарат і система категорій конфліктології. Історія становлення та розвитку конфліктологічних знань. Знання про природу конфліктів у давньому світі та античному суспільстві. Соціальні конфлікти як предмет аналізу мислителів Середньовіччя та Нового часу. Сучасні західноєвропейські конфліктологічні вчення та конфліктологія представників американської науки. Поняття, структура та анатомія конфлікту. Природа і поняття конфлікту. Структура конфлікту. Анатомія конфлікту. Об'єднана типологія конфліктів...

Казанский Петр Симонович

Казанский, Петр Симонович - богослов и историк (умер в 1878 г.), окончил курс в Московской духовной академии, в которой занимал потом кафедру всеобщей истории. Составил учебную книгу всеобщей истории, первая часть которой (до Константина Великого ) издана в 1863 г. и введена была в руководство в семинариях. Главные труды Казанского: ""История православного монашества на Востоке"" (М., 1854 - 1857); ""История православного русского монашества"" (М., 1855); ""Житие святого Тихона"" (СПб., 1861 - 1862); ""Исправление церковно-богослужебных книг при патриархе Филарете"" (""Чтения в Московском Обществе Истории и Древности"", 1847 - 48, том VIII); ""Кто был виновником соловецкого возмущения от 1666 по 1676 г."" (""Чтения Общества Истории и Древности"", 1864, часть IV); ""Исследование о личности первого Лжедимитрия"" (""Русский Вестник"", 1877, VIII - X). Казанский напечатал также ряд житий, несколько статей по источниковедению церковной истории в ""Прибавлениях к Творениям святых отцов"", в ""Записках императорского археологического общества"" и прочее. - см. С. Смирнов , ""История Московской духовной академии""; А. Беляев , ""П.С. Казанский и его переписка с архиепископом Костромским Платоном"" - печатается с перерывами в ""Богословском Вестнике"" с 1903 г.


© 2009-2022  librarium.inf.ua