Підручники

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби:

Основна організаційна документація. Штатний розпис. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про структурний підрозділ. Колективний договір. Трудовий договір. Посадова інструкція. Документація з особового складу. Розпорядчі документи з особового складу. Прийняття на роботу. Переведення на іншу роботу. Звільнення працівників. Надання відпусток. Відрядження. Заохочення. Стягнення. Матеріальна відповідальність. Трудова книжка. Облік кадрів. Особова картка. Особова справа. Табельний облік робочого часу. Охорона праці. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Зберігання кадрової документації...

Иоанн Креститель, св.

Иоанн Креститель, св. (John the Baptist, St) (ум. 28 - 30 г. н.э.), др.-евр. проповедник и пророк. Ок. 27 г. н.э. начал обличать социальную несправедливость и религ. ханжество, особенно резко порицая фарисеев и садцукеев. Провозгласив евр. обновление, И. совершил над своими последователями обряд омовения, или крещения; крестил он и Иисуса Христа, к-рый затем стал проповедовать собственное учение. И. публично критиковал Ирода Антипу, женившегося на Иродиа-де, жене своего брата, за что попал в темницу. Был обезглавлен по настоянию Саломеи, падчерицы Ирода Антипы.


© 2009-2022  librarium.inf.ua