Підручники

Причепій Є. М. та ін. Філософія:

Сутність філософії та її роль у суспільстві. Світогляд, його структура і функції. Типи світоглядів. Поняття "філософія". Предмет філософії. Соціальні умови формування в філософії. Духовні джерела філософії. Філософські проблеми та дисципліни. Специфіка філософського знання. Філософські методи. Функції філософії. Історичні типи філософії. Методологічні проблеми історії філософії. Предмет історії філософії. Історія філософії та філософія історії. Методи історико-філософського аналізу. Західна та східна моделі (парадигми) філософії. Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції. Давньоіндійська філософія. Давня китайська філософія. Філософія Давньої Греції. Філософія Середньовіччя та Відродження. Філософія Середньовіччя...

Иероним Понятский

Иероним (Понятский, умер в 1802 г.) - игумен и архимандрит нескольких монастырей. Перевел с немецкого: ""Руководство родителям и воспитателям"" (СПб., 1798); выборки из проповедей Цолликофера; ""О блаженстве благочестивых"", Гарвуда (М., 1783). Из проповедей Иеронима изданы лишь: ""На день восшествия на престол императора Павла"" (СПб., 1797) и ""На освящение храма во имя св. Марии Магдалины"" (М., 1801). Изданы также его стихи и речи в честь генерал-аншефа Глебова (СПб., 1776). Н. Б.


© 2009-2022  librarium.inf.ua