Підручники

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови:

Поняття й категорії стилістики. Офіційно-діловий стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль. Художній стиль. Розмовний стиль. Норми сучасної української літературної мови. Лексичні засоби стилістики. Стилістична диференціація української лексики. Стилістичне використання багатозначності. Тропи. Стилістичні можливості омонімії. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту. Використання синонімії в різних стилях мови. Стилістичне використання антонімів. Лексика іншомовного походження в стилістичному плані. Номінативні та стилістичні функції неологізмів. Застаріла лексика зі стилістичного погляду. Терміни в різних стилях мови. Мовні й стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів...

Грешем, сэр Томас

Грешем, сэр Томас (Gresham, Sir Thomas) (ок. 1519 - 79), англ, торговец сукном, финансист, дипломат, основатель Королевской биржи и Королевского общества. Особенно отличился в ходе финанс. переговоров по предоставлению займов англ, пр-ву в Антверпене (1551). Сотрудничал с Уильямом Сесилом, снабжая его ценными сведениями о положении в Европе; оказывал сильное влияние на эконом, политику страны в период правления Елизаветы I. В 1579 г. основал Грешем-Колледж, первоначально как место проведения публичных лекций; из встреч на этих лекциях выросло Королевское общество. ("Закон Г.", гласящий, что "худшие деньги вытесняют лучшие", не имеет к нему никакого отношения).


© 2009-2022  librarium.inf.ua