Підручники

Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія:

Загальна геологія. Основні відомості про Землю. Сучасні уявлення про Землю. Земля - планета Сонячної системи. Походження Землі. Будова й фізичні властивості Землі. Мінерали - складова земної кори. Хімічний склад земної кори. Кристалографічні властивості та форми мінералів у природі. Діагностичні ознаки мінералів. Найпоширеніші мінерали. Процеси зовнішньої і внутрішньої геодинаміки. Магматизм. Магма й утворення магматичних порід. Інтрузивний магматизм. Ефузивний магматизм. Класифікація магматичних гірських порід. Вивітрювання порід (гіпергенез). Фізичне вивітрювання. Хімічне вивітрювання. Продукти вивітрювання. Робота вітру. Вітри й вітрові процеси. Руйнівна робота вітру. Транспортна діяльність вітру. Акумулятивна робота вітру...

Москаленко, Л. В. та ін. Масова комунікація: Концепції масової комунікації. Світовий інформаційний простір і демократичне суспільство. Проблеми становлення інформаційного суспільства. Ера інформації і гуманістична парадигма трансформації сучасного соціального знання. Соціологічні теорії розвитку мас медіа. Масова комунікація і суспільство. Соціальне функціонування журналістики. ЗМІ у соцієнтальних системах суспільства. Журналістика і духовність суспільства. ЗМІ і національна ідея. Результативність масово-інформаційної діяльності. Свобода преси: теорія і практика. Правові основи функціонування мас медіа. Законодавче поле діяльності українських мас медіа. Громадський контроль за діяльністю засобів масової комунікації. Самоконтроль у ЗМІ...

Голенищев-Кутузов Иван Логгинович

Голенищев-Кутузов, Иван Логгинович - морской писатель (1729 - 1802), окончил курс в московской академии. В 1764 г. назначен наставником по морской части цесаревича Павла (с 1764 г.), генерал-интендантом Флота и директором морского корпуса. В 1797 г. назначен президентом адмиралтейств-коллегии. Он составил: ""Собрание списков флагманов, обер-сарваеров и корабельных мастеров"" (СПб., 1764). - Сын его, Логгин Иванович (1769 - 1845), участвовал в морских войнах со Швецией. В 1827 г. назначен председателем ученого комитета морского министерства. Им составлен ""Морской атлас для плавания из Белого моря к Англинскому каналу и в Балтийское море"" (СПб., 1800) и переведены описания путешествий Кука (СПб., 1796 - 1800), Мирса (СПб., 1797), Лаперуза (СПб., 1800 - 1802), Кука, Клерка и Гора (СПб., 1805 - 10) и прочие.


© 2009-2022  librarium.inf.ua