Підручники

Андрушенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст):

Загальна концепція історії західноєвропейської соціальної філософії: проблеми пошуку. Предмет соціальної філософії в його історії. Головне питання соціальної філософії в історичному розвитку. Проблема наукової інтерпретації історії соціально-філософського знання. Європоцентристська спрямованість гегелівської періодизації історії соціально-філософських вчень. Матеріалізм та ідеалізм в історії соціально-філософських вчень (К.Маркс, Ф. Енгельс). К. Поппер про дві лінії розвитку соціальної філософії в історії: пошук демократичного суспільства (Демокріт, Ж.Ж. Руссо, І.Кант) та шлях до тоталітаризму (Геракліт, Платон, Г.Гегель. К.Маркс). Головні етапи розвитку соціологічної думки...

Гольдман, Леон Исаакович

(1877-1939) (Аким) - В революционном движении с 1893 года, работал в Одессе. Искровец, примкнул к меньшевикам. В 1917 г. член ЦК. После Гражданской войны работал экономистом. В 20-е годы был неоднократно арестован. Вновь арестован в 1937 г. и погиб в тюрьме.


© 2009-2022  librarium.inf.ua