Підручники

Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За заг. ред. проф. Г. В. Щокіна:

Проблеми і тенденції змін світової освіти й Україна. Як і чому змінюється світова освіта. Тенденції змін європейської школи і світові стандарти середньої освіти. Кілька загальних тенденцій змін європейської і світової школи. До проблеми освітніх стандартів і визнання шкільних атестатів. Найхарактерніші тенденції розвитку закордонної вищої освіти (системні процеси). Темп і межі розширення масштабів. Тенденція подовження обов'язкової освіти після школи. Тенденція урізноманітнення закладів вищої освіти. Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти. Створення і розвиток нових університетів та інших ВЗО...

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Місце проблем особистості і спілкування в загальній парадигмі соціальної психології. Особистість і спілкування у процесі уточнення предмета соціальної психології. Особистість і спілкування в загальній структурі соціальної психології. Сфера особистості і спілкування в контексті функцій і поняттєвого апарату соціальної психології. Методологічна основа соціальної психології особистості і спілкування. Еволюція соціально-психологічних знань про особистість і спілкування: як це відбувалося. Основні джерела та передумови виникнення соціальної психології як самостійної галузі знання. Розвиток зарубіжної соціальної психології. Становлення вітчизняної соціально психології...

Глебов Иван Тимофеевич

Глебов (Иван Тимофеевич, 1806 - 1884) - оказал значительное влияние на развитие русской медицинской науки и образование русских ученых и профессоров. Первоначальное воспитание получил в рязанской духовной семинарии, а затем в московской медико-хирургической академии. В 1830 г. был оставлен при академии для приготовления к профессуре, а затем командирован на 3 года за границу. В московской медико-хирургической академии был адъюнкт-профессором анатомии и физиологии, а некоторое время - патологии и терапии. По закрытии академии занял в Московском университете на медицинском факультете кафедру зоологии, а на естественном - кафедру сравнительной анатомии и физиологии. В 1857 г. назначен вице-президентом санкт-петербургской медико-хирургической академии; был ближайшим сотрудником Дубовицкого в эпоху выдающихся реформ в академии и расцвета русской медицинской науки. С его именем связано учреждение при военно-медицинской академии клинического института врачей, оставляемых при академии и отправляемых за границу для научного усовершенствования и приготовления к профессорской деятельности. В 1880 г. праздновался его 50-летний юбилей, который указал, что он пользуется широкой известностью и симпатией у русских врачей. По поводу этого юбилея врачами клинического института академии был издан ""Глебовский Сборник"", заключающий в себе ряд научных статей, посвященных авторами юбиляру. Как ученый, Глебов известен статьями по физиологии (""Физиология аппетита или голода"", отд. М., 1856 г. и др.); ""De pathematibus sensu physiologlco, pathologico, therapeutico et pharmacologico"" (диссертация, М., 1834). А. Л-ий.


© 2009-2022  librarium.inf.ua