Підручники

Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти:

Технологічний підхід в освіті. Особистісно орієнтована освіта і технології. Вальдорфська педагогіка. Технологія саморозвитку. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів. Технології розвивального навчання. Технології формування творчої особистості. Технологія навчання як дослідження. Проектна технологія. Нові інформаційні технології навчання. Технологія колективного творчого виховання. Педагогічна технологія "створення ситуації успіху". Сугестивна технологія. Аналіз образу - персонажа епічного твору: педагогічна технологія. Індивідуальність учителя і освітні технології...

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ШКОЛА

- одна из основных художественных школ Италии. Основоположник - Джотто (конец XIII - начало XIV вв.). В начале XV в. Ф. Ш. - авангард гуманистического искусства Возрождения, которое в конце века приобрело черты утонченного декоратизма и стилизации. Идеи возвышенного героического искусства, смелые реалистические поиски, стремление связать науку и искусство выразились в искусстве Леонардо да Винчи и Микельанджело. С 1520-х гг. во Ф. Ш. зарождается маньеризм (Я. Понтормо).


© 2009-2022  librarium.inf.ua