Підручники

Андрущенко В.П., Михальченко М.Л. Сучасна соціальна філософія:

Суспільство як об'єкт філософського пізнання. предмет соціальної філософії. Історична генеза предмета соціальної філософії в історії філософії. Тріумф і трагедія соціальної філософії марксизму-ленінізму. Діалог на зламі століть: множинність соціально-філософського знання. Виробничі основи життєдіяльності суспільства. Дієва сутність соціального. Проблема побудови теоретичних моделей соціуму. Природні засади історії. Природа і суспільство. Архітектоніка суспільного виробництва. Проблема джерел соціальної динаміки. Конструктивні та динамічні сили науково-технічного прогресу. Людина як суб'єкт історичного процесу. Організаційні основи соціальності. Суспільні відносини...

ДВОРЯНЕ ГОРОДОВЫЕ

в России в XVI-XVII вв. низший слой уездного дворянства. Все Г.д. и дети боярские были расписаны по городам, в уездах которых владели поместьями, здесь же они несли Службу, будучи записаны в десятни с указанием размеров всех поместий и годности II службе, в чем за него ручались его товарищи.


© 2009-2022  librarium.inf.ua