Підручники

Шевчук П. І. Соціальна політика:

Сутність соціальної політики. Соціальна справедливість і соціальна рівність. Зміст і мета соціальної політики. Завдання соціальної політики. Об'єкти і суб'єкти соціальної політики. Інструменти соціальної політики. Складові соціальної політики. Ринок праці і зайнятість. Ринок праці. Робоча сила, її показники та методи їх визначення. Трудова мобільність. Міграція робочої сили та її вплив на ринок праці. Зайнятість і реалізація трудової активності. Види зайнятості. Безробіття, його види та форми. Неформальний сектор трудової активності. Ситуація на ринку праці України. Шляхи зниження безробіття. Бідність і шляхи її подолання. Бідність як соціально-економічне явище. Поширення бідності в Україні. Поняття мінімального споживчого бюджету...

Палеха Ю.І. Ділова етика: Етичні проблеми управління та бізнесу. Етичні установки. Діловий протокол. Розвиток суспільства й стилі управління. Формування етики підприємництва. Соціальна відповідальність і економічна етика. Адміністративна етика. Взаємостосунки представників держави і підприємництва. Підготовка та проведення ділових зустрічей. Домовленість про ділову зустріч. Підготовка приміщень. Зустріч делегації. Привітання. Розміщення учасників зустрічі. Офіційна мова. Ділова атрибутика. Візитні картки. Ділові подарунки. Діловий одяг. Організація ділового спілкування. Функції ділового спілкування. Перепони у спілкуванні, його рівні. Соціальні типи в діловому спілкуванні. Закономірності міжособових стосунків. Сучасні теорії міжособових стосунків...

Дормидонтов Григорий Федорович

Дормидонтов, Григорий Федорович - юрист (родился в 1852 г.).Окончил юридический факультет Казанского университета; состоит профессором римского права в Казани; в настоящее время (1913) - директор Казанского университета. Главный его труд - магистерская диссертация ""Об ответственности наследников по обязательствам оставителя наследства"" (Казань,1881), в которой автор, являясь сторонником социологического направления и находясь под влиянием Ганса, рассматривает положительные права Индии, Китая и Афин и доказывает, что право наследования стоит в неразрывной связи с общим строем семейных отношений. Взгляды, высказанные в этой работе Дормидонтовым, не новы (они высказывались еще Мэном), но серьезная заслуга Дормидонтова в том, что они обоснованы им фактически. Другие его сочинения: ""К вопросу о влиянии законов о наследстве на распределение недвижимой собственности"" (1885), ""Юридические фикции и презумпции"" (докторская диссертация, 1895) и ""Предполагаемая реформа русского наследственного права"" (1903).


© 2009-2022  librarium.inf.ua