Підручники

Семків О. І. Політологія:

Предмет і метод політології. Політика та її соціальність. Предмет політології. Методи і способи вивчення політики. Основні віхи історії політичної думки. Політична думка Стародавнього світу. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель. Римське право і політика. Становлення політичної науки нового часу. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Протиставлення політики богослов'ю. Н. Макіавеллі та макіавеллізм. Раціоналістичні концепції політики. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII- XIX ст...

Черепнин Николай Николаевич

Черепнин (Николай Николаевич) - композитор (родился в 1873 году), ученик Римского-Корсакова . Состоит преподавателем спб. консерватории по классу дирижирования. Главные его сочинения: вступление к "Принцессе Грезе" для оркестра; "Лирическая поэма" для скрипки с оркестром; "Старая песня" (хоры с оркестром); "Песнь Сафо" (с женским хором и оркестром); романсы, фортепианные пьесы.


© 2009-2022  librarium.inf.ua