Підручники

Матвієнко В. Я. Соціальні технології:

Вступ до теорії соціальних технологій. Соціалізація як неодмінна умова реалізації соціальних технологій. Сучасні тенденції суспільного розвитку. Основні поняття соціалізації. Людина в процесі соціалізації. Середовище соціалізації. Соціальні системи і процес соціалізації. Соціальний процес - предмет технологізації. Основні теоретичні принципи побудови соціальних технологій. Соціальні технології як частина соціальних стосунків. Класи і типи соціальних технологій. Технології влади. Суспільство і держава. Проблеми взаємодії громадянського суспільства і держави. Політична система як ціле. Політична влада. Суть і способи функціонування політичної влади. Механізм реалізації політичної влади. Технологія демократичних виборів...

Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Загальні основи педагогіки. Учитель і суспільство. Людина і суспільство. Роль учителя у суспільному розвитку. Функції учителя. Якості учителя-вихователя. Педагогічні вміння учителя-вихователя. Педагогічна майстерність. Предмет і завдання педагогіки. Предмет педагогіки, її категорії. Педагогіка в системі наук. Джерела розвитку педагогіки. Структура педагогічних наук. Методи науково-педагогічних досліджень. Розвиток і формування особистості. Поняття про розвиток і формування. Біологічне і соціальне у розвитку людини. Акселерація та ретардація. Вікова періодизація дітей. Мета і завдання виховання. Сутність виховання, його мета. Завдання складових виховання. Комплексний підхід до виховання...

Чарнолуский Владимир Иванович

Чарнолуский (Владимир Иванович) - писатель, родился в 1865 г. Получил образование в Московском и Киевском университетах. Состоял секретарем санкт-петербургского комитета грамотности до его закрытия. Совместно с Г.А. Фальборком (см.) состоит редактором первого всестороннего исследования народного образования в России, начатого санкт-петербургским комитетом грамотности и заканчиваемого Императорским вольным экономическим обществом ("Начальное образование в России"; до 1903 г. вышли тома 1, 2 и 4). В 1899 - 1903 годах издал совместно с Г.А. Фальборком книгу "Народное образование в России", а затем "Настольную книгу по народному образованию", заключающую в себе полный свод законов, распоряжений и справочных сведений по всем вопросам школьного и внешкольного образования. Кроме того, напечатал ряд статей по вопросам народного образования в "Русском Богатстве", "Северном Вестнике" и др.


© 2009-2022  librarium.inf.ua