Підручники

Ющук І. П. Українська мова:

Сучасна українська мова як предмет вивчення. Походження української мови. Українська мова - державна. Стилі української мови. Мова як система. Фонетика і письмо. Звуки і фонеми. Звуки мови як фізичне явище. Звуки мови як фізіологічне явище. Членування мовленнєвого потоку. Звуки мови як соціальне явище. Фонеми в мовленнєвому потоці. ПИСЬМО. Виникнення і розвиток письма. Становлення писемності в Україні. Сучасний український алфавіт. Унормування українського правопису. Вживання великої букви. Транскрипція і транслітерація. Приголосні фонеми. Система приголосних фонем. Сонорні, дзвінкі і глухі приголосні. М'які і тверді приголосні. Вживання м'якого знака. Вживання апострофа. Подовження приголосних і подвоєння букв. Випадання приголосних...

ЦЕРКОВНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ

категория зависимых крестьян в 11-18 вв., принадлежавших Русской православной церкви. Ц. к. в 15-18 вв. владели патриаршая (с 1589), митрополичья, архиепископские и епископские кафедры, а также крупнейшие монастыри (см. Монастырские крестьяне), главные храмы Москвы, Владимира и некоторых др. городов. В 1764 превращены в экономических крестьян.


© 2009-2022  librarium.inf.ua