Підручники

Шевчук П. І. Соціальна політика:

Сутність соціальної політики. Соціальна справедливість і соціальна рівність. Зміст і мета соціальної політики. Завдання соціальної політики. Об'єкти і суб'єкти соціальної політики. Інструменти соціальної політики. Складові соціальної політики. Ринок праці і зайнятість. Ринок праці. Робоча сила, її показники та методи їх визначення. Трудова мобільність. Міграція робочої сили та її вплив на ринок праці. Зайнятість і реалізація трудової активності. Види зайнятості. Безробіття, його види та форми. Неформальний сектор трудової активності. Ситуація на ринку праці України. Шляхи зниження безробіття. Бідність і шляхи її подолання. Бідність як соціально-економічне явище. Поширення бідності в Україні. Поняття мінімального споживчого бюджету...

БУКОВСКИЙ Владимир Константинович

(р. 1942), правозащитник. В 1965 организовал в Москве демонстрацию в защиту А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля. В январе 1971 представил Всемирному конгрессу психиатров (Мехико) материалы об использовании в СССР психиатрии в карательных целях. В 1960-70-х гг. подвергался репрессиям. В 1976 выслан за границу (в обмен на освобождение лидера чилийских коммунистов Л. Корвалана); живет в Великобритании.


© 2009-2022  librarium.inf.ua