Підручники

Фіцула М.М. Педагогіка:

Загальні засади педагогіки. Предмет і завдання педагогіки. Педагогіка як наука, її становлення і розвиток. Предмет і основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки. Напрями, течії зарубіжної педагогіки. Логіка і методика педагогічних досліджень. Наукові дослідження - шлях до розв'язання проблем педагогіки. Методологія педагогіки. Методи науково-педагогічного дослідження. Етапи педагогічного дослідження. Розвиток, виховання і формування особистості. Процес розвитку і формування особистості. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток і формування особистості. Розвиток і виховання. Діяльність як чинник розвитку особистості. Зарубіжні теорії розвитку особистості...

БОСПОРСКОЕ ГОСУДАРСТВО

в Северном Причерноморье в 5 в. до н. э. - 2 в. н. э. Столица - Пантикапей. Объединяло античные города. Правящие династии: Археанактиды (480-438 до н. э.), Спартокиды (438 до н. э. - около 2 в. до н. э.). С конца 2 в. до н. э. в составе Понтийского царства, затем вассал Рима. Уничтожено гуннами.


© 2009-2022  librarium.inf.ua