Підручники

Москаленко А. З. Теорія журналістики:

Предмет і завдання курсу. Поняття «журналістика». Університетська підготовка журналістів. Нова журналістська формація. Журналістика як мистецтво і як наука. Інформаційний підхід у журналістиці. Суспільство і соціальна інформація. Відкритість інформаційного простору. Основні принципи інформаційних відносин. Доступ до інформації. Види інформації. Правила передачі інформації. Нормативна база діяльності преси. Свобода преси. Правові основи функціонування ЗМІ. Законодавче забезпечення захисту інформаційного простору. Норми професійної етики журналіста. Результативність журналістської діяльності. Функції як результат поєднання мети та засобів її досягнення. Принципи журналістики як основа ефективного функціонування ЗМІ...

АДРИАНОПОЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

завершил русско-турецкие войны 1711-13. Подписан 13(24).6. 1713 в г. Адрианополе (Эдирне, Турция) сроком на 25 лет. Повторял и основном условия Прутского мира 1711. Был заменен Константинопольским -"вечным миром" 1720.


© 2009-2022  librarium.inf.ua