Підручники

Возняк М. С. Історія української літератури. У двох книгах: Навч. вид. - 2-ге вид., випр. - Львів: Світ, 1994. Кн. друга. - 560 с.

I. На руїнах українського національного життя ... 3-120
1. На чужу службу ... 3-8
2. Занапащення українського православ'я ... 8-9
3. Від одної богослужебної до одної літературної мови ... 9-14
4. Шкільна справа ... 14-19
5. Мандрівні дяки ... 19-29
6. Чернець-мандрівець Климентій і його вірші ... 29-38
7. Чверть століття у мандрівках ... 38-41
8. Перемога релігійної унії в Західній Україні ... 41-47
9. Йосип Шумлянський ... 47-54
10. Поет шляхтич-хлопоман кінця XVII ст ... 54-55
11. Українські елементи у польському письменстві ... 56-64
12. Українська світська пісня в польських виданнях ... 64-70
13. Українська пісня в московських виданнях ... 70-76
14. Той, що його світ ловив, та не спіймав ... 76-83
15. Твори Грицька Сковороди ... 83-87
16. Філософія Сковороди ... 87-92
17. Іскри вогню в попелищі Східної України ... 92-94
18. Унія як національний чинник у Західній Україні ... 94-106
19. На узбіччі ... 106-120
II. В обороні красної літератури ... 121 - 147
1. Старе в "книжнім починанні " ... 121 -136
2. Нове в "книжнім починанні" ... 136-143
3. Лицарський роман ... 143-145
4. Боккаччо в українському одязі ... 145-147
III. Шкільна драма ... 148-224
1. Основи драми на українському ґрунті ... 148-151
2. Духовна та шкільна драма в Західній Європі ... 151-156
3. Інтермедія ... 156-158
4. Перенесення шкільної драми на Україну ... 158-159
5. Теорія поезії, зокрема драматичної, в поезіях ... 160-165
6. Діалоги ... 165-169
7. Драми різдвяного й великоднього кола ... 169-186
8. Справа драматичного авторства Дмитра Тунталсика ... 186-189
9. Міраклі ... 189-195
10. Драма тину мораліте ... 195-200
11. Трагікомедія Феофана Прокоповича ... 200-210
12. Вершина історично-національної свідомості в драмі ... 2І1-216
13. Інші драми на історичні й біблійні теми ... 216-220
14. Поширеність, відсталість і занепад шкільної драми ... 220-222
Хронологічний перегляд шкільної драми ... 222-224
IV. Початки комедії ... 225-256
1. Від схоластики до життя ... 225-226
2. Інтермедії з драми Якуба Гаватовича ... 226-230
3. Поверховий комізм у боротьбі з карикатурою ... 230-232
4. На вершині розвитку ... 232-237
5. На неоригінальні мотиви ... 238-241
6. Популяризація шкільної драми й інтермедії у вертепі ... 241-248
7. Найважливіші редакції вертепу ... 248-256
V ... Шляхом гумору, травестії, сатири й реалізму ... 257-287
1. Від поваги до жарту й пародії ... 257-260
2. Різдвяні вірші ... 260-265
3. Великодні вірші ... 266-270
4. Від святкових віршів до творів громадського змісту ... 270-273
5. Суспільна й політична сатира ... 273-280
6. Літературна діяльність Івана Некрашевича ... 280-285
7. Опанас Лобисевич ... 285-287
VI ... Духовна та світська лірика ... 288-360
1. Церковно-релігйна поезія в давній Україні ... 288-291
2. Поява набожної пісні в Україні ... 291-294
3. Національний елемент у духовних віршах ... 294-303
4. Коляди ... 303-308
5. Інші роди набожної пісні ... 308-314
6. Богогласник ... 314-319
7. Призабуті поети ... 319-322
8. Живучість набожної пісні в лірницькому репертуарі ... 322-328
9. Семен Климів ... 328-330
10. Світська елегія ... 330-333
11. Любовна лірика ... 334-345
12. Лірика товариського життя старої України ... 345-346
13. Справа авторства давньої лірики ... 346-348
14. Здалека від друкарського мистецтва ... 348-358
15. Живучість давньої української лірики ... 358-360
VII. Письменство історично-національної традиції ... 361-423
1. Шляхом давнього літопису та хронографа ... 361-368
2. Літопис невідомого Самовидця ... 368-371
3. Повістяр-історик Хмельниччини Григорій Граб'янка ... 371-374
4. Повістяр-мемуарист Самійло Величко ... 374-382
5. Від літопису до систематичного викладу історії ... 382-385
6. "Історія Русів" ... 385-401
7. Віршовані історичні оповідання ... 401-404
8. Історичні вірші ... 404-415
9. Автори історичних віршів ... 415-421
Хронологічна низка оригінальних заголовків ... 421-423
VIII. Історична пісня й козацький епос ... 424-498
1. Поетичний літопис України ... 424-436
2. Найдавніша верства історичної пісні ... 436-447
3. Невільницький круг козацького епосу ... 447-456
4. Від зображення лицарськості до моралізації ... 456-465
5. Хмельниччина в козацькому епосі ... 465-470
6. Перемога сатиричності, гумористичності й комізму ... 470-474
7. Генеза й мистецький бік козацького епосу ... 474-482
8. Дальший розвиток історичної пісні ... 483-496
9. Найважливіший чинник другого відродження України ... 496-498
Синхроністичні таблиці письменства середньої доби ... 499-509
Важливіша література предмета ... 510-530
Післяслово ... 531-545
Покажчик змісту ... 546-555

Одержати книгу
"Возняк М. С. Історія української літератури. Кн. друга"

Словарь различных терминов:

Анаксандрид - греческий историк III в. до Р.Х., автор несохранившегося сочинения по истории Дельф. Ссылка на этот труд Анаксандрида есть в "Гречески...
Мисрефор-Маим - место, о котором упоминается вместе с Синодом и Ливаном (И. Нав. 11:8; 13:6). Некоторые предполагают, что это теперешние источники Аин-Ме...
ИОАНН ДАМАСКИН - (ок. 675-753 гг.) - один из отцов церкви, богослов и гимнограф. Служил при дворе калифа в Дамаске, ок. 736 г. принял пострижение в монас...
КОНКОРДАТ СЕМИ - союз 7 швейцарских кантонов 1832 г. Выдвинул программу либеральных преобразований, отвергнутых в 1833 г. экономически отсталыми кантон...
Вильсон, Вудро - (1856 - 1924) - президент Северо-Американских Соединенных Штатов с 1912 г. по 1920 г. Был профессором истории и политической экономии. В...
ВЕНОК СОНЕТОВ - лирический цикл, состоящий из 15 сонетов. Последняя строка каждого из 14 сонетов повторяется в начале следующего, таким образом связывая...
Закономерность - объективная, повторяющаяся при определенных условиях существенная связь явлений в природе и обществе. Историческая закономерность - то...
ШТАУФЕНЫ - династия германских королей и императоров "Священной Римской империи" в 1138-1254 гг.; в 1197-1268 гг. также короли Сицилийского корол...
Генрих VIII - Генрих VIII (Henry VIII) (1491-1547), король Англии (1509-47). Второй сын англ, короля Генриха VII и Елизаветы Йоркской. Унаследовал трон...
медный змей - (Чис 21.9; 4Ц 18.4)-изображение змея, сделанное Моисеем из меди по повелению Божию для исцеления израильтян, укушенных змеями. Впоследст...
СЕЛЬДЖУКИДЫ - султаны тюркской (огузской) династии и ее ветвей, правившие в ряде стран Ближнего и Среднего Востока в XI - начале XIV вв. Важнейшие пре...
КОЛОМЕНСКОЕ - бывшее село на Юго-Востоке Москвы (с I960 в городской черте), на высоком, правом берегу р. Москва. Известно с 14 в., в 15-17 вв. дворцов...
МИХАИЛ VIII ПАЛЕОЛОГ - Никейский император в 1259-1261 гг. Византийский император в 1261-1282 гг. Род. ок. 1224 г. Умер 11 дек. 1282 г. Михаил...
СПЕЦИФИКАЦИЯ - перечисление подробностей, на которые необходимо обратить внимание. Один из основных документов технической и технологической документ...
Велегурские - Велегурские - польские дворянские роды русского происхождения. Существуют два рода этого имени различного происхождения. Первый из них (г...

© 2009-2021  librarium.inf.ua