Підручники

Історія сучасного світу: Навчальний посібник / За ред. доктора історичних наук, професора Г.К. Парієнко. Для студентів денної та вечірньої форм навчання всіх спеціальностей. - Одеса: ОДЕУ, 2009. - 238 с.

Зміст ... 3
Передмова ... 6
Тема 1. Вступ. Основні тенденції суспільного розвитку країн світу після Другої світової війни. Україна в контексті світового розвитку (д.і.н., проф. Г.К. Парієнко, к.і.н., доц. Л.В. Петришина) ... 9
1.1. Предмет та основні завдання курсу «Історія сучасного світу». Джерела та українська історіографія ... 10
1.2. Сучасний поділ та класифікація країн світу ... 14
1.3. Зміни у світі після Другої світової війни. Формування нової системи міжнародних відносин на основі принципу мирного співіснування ... 24
1.4. Основні тенденції світового суспільного розвитку ... 30
Тема 2. Соціально-політичний та економічний розвиток країн Західної Європи у другій половині XX - початку XXI століття (к.і.н., доц. В.П.Ковальчук) ... 34
2.1. Особливості повоєнної відбудови та подальшого розвитку держав Західної Європи ... 35
2.2. Європейська інтеграція. Вплив Європейського Союзу (ЄС) на розвиток інтеграційних процесів у Європі в новітню добу ...
2.3. Україна і Європейський Союз ... 44
Тема 3. Країни Східної Європи. 1945-2009 pp. (к.і.н., доц. В.П.Ковальчук) ...
3.1. Основні демократичні перетворення у східноєвропейських країнах після Другої світової війни. Створення Ради Економічної Взаємодопомоги ... 49
3.2. Наростання внутрішньої нестабільності у 50-80-ті роки. Демократичні революції кінця 80-х - початку 90-х років ...
3.3. Відносини України з державами Східної Європи у новітні часи ... 54
Тема 4. США й Канада та їх вплив на світовий розвиток у другій половині XX століття (ст. викл. Ю.Б. Махінла) ... 59
4.1. Зростання зовнішньополітичної активності США у повоєнні часи. Канада після Другої світової війни: загострення національних проблем.
4.2. Внутрішня та зовнішня політика США у 50-90-ті роки. Соціально-економічний розвиток Канади у 1980 - 2009 рр.
4.3. Зростання впливу США на міжнародній арені після розпаду СРСР та країн комуністичного блоку. Розвиток взаємовідносин незалежної України зі США та Канадою ...
4.4. Економічні та соціально-демографічні характеристики США на початку XXI століття ...
Тема 5. СРСР 1945 - 1991 pp. Виникнення та розвиток нових незалежних держав на пострадянському просторі (к.і.н., доц. Н.В.Агафонова, к.і.н. викл. Н.В.Дейнека) ... 91
5.1. СРСР у повоєнні часи. Основні принципи зовнішньополітичної доктрини СРСР. Радянський Союз і проблеми безпеки в Європі та світі ...
5.2. "Перебудова" і розпад СРСР. Загострення національних проблем, активізація національних рухів ...
5.3. Виникнення та розвиток нових незалежних держав. Україна і країни СНД ...
Тема 6. Росія у 1991 - 2009 pp. Україна і Російська Федерація у 104 новітні часи (д.і.н., проф. В.М. Хмарський, викл. О.О. Сечковський) ...
6.1. Політичний та соціально-економічний розвиток Російської Федерації у 1991 -2009 рр ...
6.2. Становлення та розвиток українсько-російських відносин у новітню добу ...
Тема 7. Країни Азії та Африки. Країни Латинської Америки
(к.і.н., доц. Н.Ф.Щербина) ... 129
7.1. Розпад колоніальної системи, створення та розвиток незалежних держав афро-азіатського та латинського континентів ...
7.2. Особливості політичного та економічного розвитку африканських країн у новітні часи ... 137
7.3. Основні тенденції соціально-економічного розвитку країн Азії ...
7.4. Розвиток країн Латинської Америки у новітні часи ...
Тема 8. Глобальні тенденції розвитку сучасного світу (к.і.н., доц. В.М. Красовський, к.і.н., доц. Л.Ф.Домбровська) ... 161
8.1. Виникнення та розвиток глобалізаційних процесів у сучасному світі та їх вплив на суспільство, економіку та культуру ... 161
8.2. Глобалізація та проблеми збереження державного суверенітету ... 168
8.3. Участь України у вирішенні глобальних проблем сучасності ...
174 Основні терміни (доц. Н.В. Агафонова) ...
178 Хронологія (проф. Г.К. Парієнко, доц. В.М. Красовський) ...
Документи і матеріали (доц. Л.В. Петришина, ст. викл. Б. Махінла) ...
189 Література (доц. В.П.КовальчуК: викл. О.О.Сечковський).

Одержати книгу
"Історія сучасного світу / За ред. Г.К. Парієнко"

Словарь различных терминов:

Седаков Ислам - (по российским документам Сидак Ислам Баматов, он же Ислам Сидак Баматов) (?-не ранее 1793), премьер-майор (к 1787), из кабардинских княз...
Броквей, Феннер - (Brockway, Fenner) (1890-?) - руководитель Независимой Рабочей Партии в Великобритании (Independent Labour Party) в 20-30-е годы. Также...
Серен Саммоник - ум. в 212 г., римский эрудит. Убит по приказу императора Каракаллы. Был владельцем большой библиотеки. Написал множество произведений; н...
Нахоново гумно - евр. горен. Нахон. Нахоново гумно (2 Цар. 6:6) или гумно Хидоново (1 Пар. 13:9), место, где Оза был убит Господом за то, что простер р...
Барту, Жан Луи - Консервативный политический деятель Франции, близкий коллега Пуанкаре, заседавший во многих кабинетах министров. Будучи министром внеш...
КАПИТАЛ - (нем., фр.: главное имущество, главная сумма), денежное имущество, богатство в деньгах, наличные деньги, наличность. Понятие "капитал" в...
КАРЕСИОГУЛЛАРЫ - Династия эмиров Кареси (Турция), правившая в первой половине XIV в. Каресиогуллары были, по-видимому, боковой ветвью сивасских Данишме...
Золотая Орда - государство, основанное в 40-х годах XIII века Бату-ханом, или Батыем (внуком Чингис-хана, сыном Джучи) в низовьях Волги, на территори...
ИОАНН БОГОСЛОВ - один из двенадцати апостолов; по церковной традиции - автор четвертого Евангелия (Евангелия от Иоанна), трех посланий и Апокалипсиса (...
КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ - Природный минерал, образующийся на поверхности Земли. Входит в состав скелетов многих животных (кораллов, трилобитов, моллюсков)...
Девитт Майкл - Девитт Майкл (Davitt, Michael) (1846-1906), ирланд. националист, борец за зем. реформу. Сын фермера, согнанного со своего надела, Д. выст...
Бояре - Бояре (boyars), представители высшего некняжеского сословия в ср.-век. рус. об-ве. В 10-12 вв. Б. составляли "старшую" часть княжеской др...
СОВЕТ СОЮЗА - по конституциям СССР 1936 и 1977 гг. одна из двух равноправных палат Верховного Совета СССР. Формально являлся верховным органом госуд...
1922, 30.12. - 1-й съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Союзный договор между РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Закавк...
Фамнаф-Сараи - Тимнат-Херес. Фамнаф-Сараи (Суд. 2:9), город на горе Ефремовой, который по повелению Божию и согласно с собственным желанием Иисуса Нав...

© 2009-2021  librarium.inf.ua