Підручники

Роменець В. А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2006. - 1000 с.

Історія психології як совість психолога (В. Татенко, Т. Титаренко) ... 6
ВСТУП ... 27
Дослідження з питань періодизації історико-психологічних знань ... 33
Становлення логічного осередку в історії психології - дія та вчинок ... 45
Вчинковий осередок і періодизація історії психології ... 52
Ситуативний рівень періодизації ... 52
Мотиваційний рівень періодизації ... 56
Учинкова дія та післядія як історико-психологічний принцип ... 58
Культурно-історична функція післядії у психології ... 60
Історія психології як історія розробки значущих проблем ... 64
Тотем і ранні людські спільноти ... 65
Ритуал і вчинок - засади психології у Давньому Китаї ... 66
Нірвана й нестримна чуттєвість - засади психології у Давній Індії ... 67
Людське і вселюдське в ідеології Пророчого руху ... 68
Мікрокосмос і макрокосмос - провідна психологічна проблема Античності ... 69
Душа і вище існування (Бог) - вихідна позиція середньовічної психології ... 71
«Я» та «інший» - психологічні принципи Відродження ... 72
Стражденність і самодостатність людини у психології XVII cm ... 74
Інтелектуальне й моральне у психіці людини. Антиномії та паралогізми в духовному русі Просвітництва ... 76
Біологічне та соціальне - ключові поняття психології ХІХ-ХХ ст ... 78
Розділ I ПРИНЦИП ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ / В ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ.
ЕМОЦІЙНИЙ, ІНТУЇТИВНИЙ НЕСВІДОМИЙ ФАКТОР ПСИХІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ... 85
Особистість епохи Бароко ... 98
Володар ... 98
Гордий васал ... 103
Барокові форми моралі ... 105
Каторга на галерах ... 107
Ліберальні закони ... 108
Священна анархія. Духовна ситуація в Німеччині ... 112
Тоталітарний анархізм. Liberum veto ... 114
Стражденність і самодостатність людини у світі суперечок про благодать і свободу волі ... 115
Креативна децентрація: наукові досягнення ... 119
Креативна децентрація: людина у художньому вбранні Бароко ... 123
Зміст
Теорія «двох світильників» ... 133
Поклоніння «грізному і мудрому» цареві як богу ... 134
Рабська смиренність «во адове твердыне» та усвідомлення вільного єства людського ... 135
Суспільно-політичні витоки особистості ... 138
Визвольна війна і просвітницький рух в Україні ... 144
Психологія XVII ст. в межах культури Бароко ... 148
Розділ II СТРАЖДЕННІСТЬ І САМОДОСТАТНІСТЬ ЛЮДИНИ У ПСИХОЛОГІЇ XVII СТОЛІТТЯ ... 155
Маю пристрасті, отже - існую. Рене Декарт ... 156
Оказіоналізм про взаємодію душі й тіла.
Психіка людини між Творцем і тваринним світом ...
Бачення усіх речей у Богові ...
Ніколя Мальбранш ... 175
Боротьба за владу - провідний мотив людської поведінки ...
Самопізнання - розкриття вселюдського в самому собі. Томас Гоббз ... 186
Людина у світі - глина в руках гончара ...
Приборкання афектів - шлях до свободи ...
Бенедикт Спіноза ... 202
На грані двох безодень ...
Слава і покидьок світобудови. Блез Паскаль ... 229
Самолюбство-визначальна пристрасть людини ...
Доброчинності як переряджені пороки ...
Франсуа Лярошфуко ... 246
«Бути самим собою». Барокове викриття маски в суспільному бутті людини. Жан де Лябрюєр ... 261
Ентузіазм вибору і прийняття рішення. Солілоквія - мистецтво самопізнання. Ентоні Шефтсбері ... 279
Самопізнання і моральна анатомія людини. Синдересис - мистецтво прийняття мудрого рішення. Балтасар Грасіан ... 294
Психіка як «чиста дошка». «Немає нічого в інтелекті, чого раніше не було б у відчуттях». Джон Локк ... 307
«Живе дзеркало Всесвіту». Монадологічна психологія. Готфріда Вільгельма Ляйбніца ... 320
Психологія у світлі вчення про монади ... 325
Передустановлена гармонія і питання про відношення душі й тіла ... 329
Внутрішні джерела активності монади ... 333
Суперечка з Локком: критика погляду на душу як «чисту дошку» ... 337
Малі перцепції - логічний осередок психологічної системи Ляйбніца. Свідоме й несвідоме. Система психологічних понять ... 339
Малі страждання і перехід від думки до дії ... 347
Достатня підстава, індивідуалізація та прийняття рішення - проблеми мотивації вчинку ... 349
Учення про Град Божий - монадологічна перебудова августінівських ідей ... 352
Психологія самопізнання: екзистенційні засади, межі, спрямування ... 354
Касіян Сакович ... 354
Іннокентій Гізель ... 373
Стефан Яворський ... 386
Минуще як справжнє буття психічного. Хун Цзичен ... 403
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗДОБУТКИ ЕПОХИ БАРОКО ... 423
Розділ III ЗАГАЛЬНІ РИСИ ПРОСВІТНИЦТВА: ФАКТИ, СМИСЛ ... 429
Феномени історичної психології (XVIII ст) ... 440
Звичаї галантного століття і психологія особистості ... 440
Авантюризм і особистість. Просвітницький титанізм ... 453
Масонство як антипросвітництво ... 458
Науковий рух, література й мистецтво ... 463
Мотиваційний аспект у психології Просвітництва та її основні проблеми ... 488
Розділ VI ПСИХОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ІСНУВАННЯ І ТРАГЕДІЯ БУНТІВНОГО ІНДИВІДУАЛІЗМУ ... 491
Дж. Берклі. «Бути» означає «бути у сприйманні» ... 493
Д. Гартлі, Дж. Прістлі. Асоціативна теорія у психології Просвітництва ... 497
Т. Рід. Психологія «здорового глузду». Натуральне й соціальне в людській психіці ... 508
Дж. Байрон. Життя і смерть особистості у світлі містеріальної психології ... 512
Розділ V ПСИХОЛОГІЯ І РЕВОЛЮЦІЯ ... 525
Сенсуалістична психологія: локківська традиція. Відчуття як принцип системи психології ... 526
Е. Кондільяк - Пігмаліон Просвітництва ... 527
Д. Дідро. Великий хороводний танок усього світу. Парадокси людської особистості ... 531
Натуралістична психологія ... 547
Вольтер. Правильне прийняття рішення у вчинку - в природній безпосередності ... 547
Ж.-Ж. Руссо. Все виходить хорошим із рук Творця. Все вироджується в руках людини ... 564
Ж. Ляметрі. Антропологічний принцип у психології Просвітництва ... 589
Ідеали суспільного життя і відкриті шлюзи людської поведінки ... 599
Розділ VI ВІД СЛОВА ДО ДІЇ.
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД І СИСТЕМА ІСТИННОГО'ЗНАННЯ У ПСИХОЛОГІЇ ... 637
Емпірична психологія ... 646
Ф. А. Месмер і месмеризм ... 651
Ф. Й. Галль. Створення френології ... 653
Й. К. Лафатер. Фізіогномічні фрагменти. Спроби сприяти вдосконаленню людства ... 656
І. Кант. Антропологія з прагматичної точки зору ... 663
Й. Г. Гердер. Почуття існування і психологія самотворення людини ... 675
Й. Г. Фіхте. Вчинок як осередок феноменологічної психології ... 683
Г. В. Ф. Гегель. Феноменологічний принцип у психології ... 701
Предметна свідомість ... 706
Психологічна структура самосвідомості ... 708
Форми змісту абсолютного суб'єкта ... 710
Діяльніший принцип феноменології духу ... 712
Структура й суперечності моральної дії ... 718
Індивідуальність особи та загальність влади ... 719
Доброчинність і гордий васал. Гегелівський варіант «утечі від свободи» ... 720
Мова як прикриття суперечностей між правителем і підданим ... 721
Психологія розірваної свідомості ... 721
Суперечка між вірою та здоровим глуздом ... 722
Корисність як спосіб життя Просвітництва ... 724
Стан абсолютної свободи - фурія руйнування ... 724
Психологічна й етична природа совісті ... 726
Психологічні засади релігії ... 728
Стадії абсолютного духу ... 729
Й. В. Гете. «Спочатку був учинок» ... 733
Учення про колір - сенсуалістський початок феноменології духу. Творчість ... 739
Феноменологія і трансцендентна функція любові - мотиву творчості й життя ... 748
Фауст: fata morgana ... 755
Самопізнання ... 759
Людське буття - пошук уселюдського ... 761
Розділ VII ВЧИНОК - ОСНОВА САМОПІЗНАННЯ ЛЮДИНИ. І ЛЮДСТВА ... 769
Культурологічна, мезокосмічна основа вчинкового осередку психологічної системи ... 770
Ф. Прокопович. Учення про творчу особистість і вчинок ... 825
С. Калиновський. Теорія вчинку ... 838
М. Козачинський. Психологічні проблеми моральної філософії, або етики ... 854
С. Кулябка. Психологія вчинку з етичного огляду ... 861
Г. Кониський. Душа та її здатності у світлі феноменологічного підходу ... 854
Я. Козельський. Антропологія підноситься до ідеї вселюдського ...
Г. Сковорода. Феноменологія самопізнання ...
Абсурдність людського буття, замкненого в речовому світі ... 887
Символ і те, що за ним приховане ... 888
«Пізнай самого себе». Дві безодні ...
«Він у тобі, а ти в ньому» ... 890
Ангельське й сатанинське в людині як основа вольового вибору і самовизначення. Свобода й повна воля вибору ... 892
Споріднена діяльність ... 894
Смисл життя. Місце людини у світі. Дві природи ... 898
Життєвий шлях людини: коло народжень і переображення. Психологічні та гносеологічні засади переображення ... 900
Минуще й вічне ... 907
Мистецтво життя - найвеличніше. Євхаристія, автаркія. Софійність життя ... 911
Дійсне й легендарне у житті та вченні Сковороди ... 914
Сковорода й вік Просвітництва ... 917
Розділ VIII ФЕНОМЕНОЛОГІЯ САМОДЕРЖАВСТВА І ПСИХОЛОГІЯ САМОПІЗНАННЯ ... 923
Просвітництво, культура й кріпосне право ... 924
Вчинок на ґрунті екзистенційних суперечностей буття. Антропологічна психологія В. Татіщєва ... 931
М. Ломоносов. Психологія творчості та психологія народів з антропологічної точки зору ... 937
О. Радіщєв. Розвиток ідеї паралогізмів щодо людської природи взагалі, щодо питання про смертність і безсмертя людини зокрема кзистенційна антропологія та життєва доля. Радіщєва у світлі ідеї свободи ... 948
М. Новіков. Ідея самопізнання душі в її відношенні до матеріальної та духовної сутностей світу. Психологічна спадщина й життєва доля ... 961
І. Богданович. Від антропології до феноменології. Міф про Психею у тлумаченні XVIII століття ... 969
висновки ... 973
Бібліографія ... 911

Одержати книгу
"Роменець В. А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва"

Словарь различных терминов:

Отходничество - временный уход крестьян из мест постоянного жительства на заработки в города и на сельскохозяйственные работы, в другие местности. Рас...
Адольфа Гитлера, фонд - (Adolf Hitler Spende). Создан вскоре после прихода нацистов к власти по инициативе Мартина Бормана, который и возглавил его...
бесквасность - (1Кор 5.7)-отсутствие, очищение от всякой старой "закваски"-различных внешних влияний, учений и верований, распространенных в мире...
АКАДЕМИЯ НАУК - основана 28 января/8 февраля 1724 в Петербурге указом Петра I, открытие состоялось в к. 1725. Первоначально называлась Академией наук и...
КИЕВСКАЯ РУСЬ - раннефеодальное древнерус. государство IX - нач. XII вв. Сложилось в результате объединения земель полян, ильменских славян, радимичей...
Письмо Лопухина - Лопухин, в своем письме к председателю совета министров П. А. Столыпину, сообщил последнему о готовившемся в Петербурге в ноябре 1905...
КЕДАХА СУЛТАНЫ - Династия султанов Кедаха (Малайзия). Находится у власти с 1160 г. Кедах - самое раннее государство на территории современной Малайзии...
Саладин - Саладин (Saladin, Salah ad-Din, букв. - "благополучие веры") (1138-93), курдский вождь - основатель династии Айюбидов (1169-93). Вновь об...
НИЖНИЙ ЛОМОВ - город в Пензенской обл., центр Нижнеломовского р-на. Расположен на западной окраине Приволжской возвышенности, на р. Ломов (бассейн Оки)...
Кончак - Кончак - один из знаменитейших половецких ханов, нападавших на Русскую землю во 2-й половине XII века. Летописец называет его ""безбожным...
Адам (человек) - в Библии первый человек и прародитель человеческого рода. По одному из вариантов мифа, Бог создал Адама из праха земного, вдохнул жиз...
Тревиранус, Готфрид - (Treviranus), (1891-1971), государственный деятель периода Веймарской республики. Родился 20 марта 1891 в Шиедере, Липпе. В...
Суворин, А. С. - известный реакционный журналист. В начале своей публицистической деятельности Суворин сотрудничал в либеральной прессе, нападал на реак...
Войниловичи - Войниловичи - литовский дворянский род, герба Сырокомля. Родоначальник их, Федко Войнилович, пожалован в 1451 г. поместьями в Городецком...
КУРДЮК - хвост у овцы специальной "курдючной" породы; 15-20 клг. жировых отложений в курдюке, нагулянные на тучных летних пастбищах, расходуютс...

© 2009-2021  librarium.inf.ua