Підручники

Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури XX століття: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 504 с.

ПЕРЕДМОВА ... 5
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ... 7
1.1. Навчальна програма курсу "Історія зарубіжної літератури XX століття" ... 7
1.2. Робоча програма ... 18
1.3. Перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять ... 27
Розділ 2. ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ... 33
Лекція 1. Французька література ... 33
Лекція 2. Екзистенціалізм у французькій літературі. Ж. П. Сартр, А. Камю ... 43
Лекція 3. Модерністська проза початку XX століття ... 55
Лекція 4. Розвиток німецької драматургії. Б. Брехт ... 61
Лекція 5. Тема війни у німецькій літературі XX століття. Е. М. Ремарк, Г. Белль ... 70
Лекція 6. Філософське підґрунтя творчості Томаса Манна ... 93
Лекція 7. Австрійська література XX століття. Р.-М. Рільке, П. Целан, Ф.Кафка ... 93
Лекція 8. Англійська література ... 108
Лекція 9. Новітня англійська література. Т. Еліот, У. Голдінг ... 135
Лекція 10. Норвезька література. Г. Ібсен, К. Гамсун ... 154
Лекція 11. Американська література. Джек Лондон. Ернест Міллер Хемінгуей ... 176
Лекція 12. Особливості розвитку літератури США. Г. Лонгфелло, О' Генрі, Т.Драйзер ... 203
Лекція 13. Латиноамериканська література. Г. Марксе ... 219
Лекція 14. Література Сходу. Японія. Китай ... 231
Лекція 15. Роман - антиутопія XX століття ... 248
Лекція 16. Театр абсурду ... 281
Лекція 17. Література постмодернізму ... 310
Розділ 3. ПРАКТИЧНИЙ КУРС ... 325
3.1. Практичні заняття ... 325
Заняття 1. Жанрова своєрідність казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" ... 325
Заняття 2. Проблема вибору і її гуманістичне вирішення, тема перестороги в романі Альбера Камю "Чума" ... 329
Заняття 3. Тема "втраченого покоління" у романі Е. М. Ремарка "Три товариші" ... 334
Заняття 4. Своєрідність композиції та символіка оповідання Г. Белля "Подорожній, коли ти прийдеш до Спа..." ... 337
Заняття 5. Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні Ф. Кафки "Перевтілення" ... 340
Заняття 6. Тема митця і мистецтва у новелі Т. Манна "Смерть у Венеції" ... 344
Заняття 7. "Пігмаліон" Б.Шоу - зразок "драми-дискусії" ... 348
Заняття 8. Філософія життя, краси, насолоди і мистецтва в романі Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" ... 351
Заняття 9. Показ шляху становлення особистості жінки у п'єсі Г. Ібсена "Ляльковий дім (Нора)" ... 356
Заняття 10. Неоромантичні мотиви та образи в романі К. Гамсуна "Пан" ... 359
Заняття 11. Показ драматичних суперечностей людського буття у повісті-притчі Е. Хемінгуея "Старий і море" ... 364
Заняття 12. Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним баченням в оповіданні Габріеля Гарсіа Маркеса "Стариган з крилами" ... 368
Заняття 13. Відображення конфлікту між людиною і системою у романі Є. Замятіна "Ми" ... 372
Заняття 14. Викриття "законів" конформістського мислення, показ розриву між науково-технічним прогресом та моральним станом людства у п'єсі Ф. Дюрренматта "Візит старої дами" ... 381
Заняття 15. Схрещення елементів класичної та масової літератури у романі П. Зюскінда "Запахи" ... 383
3.2. Тематика самостійної роботи і методичні рекомендації до її виконання,. .388
3.3. Контрольна робота і методичні рекомендації до її написання ... 397
3.4. Коригуючи матеріали: тести, орієнтовні запитання до іспиту ... 406
3.5. Критерії оцінювання знань студентів ... 417
3.6. Регламент впровадження МРС з дисципліни "Історія зарубіжної літератури XIX - поч. XX ст." ... 419
Розділ 4. ДОДАТКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ... 478
4.1. Додаткові навчальні матеріали ... 478
4.2. Словник термінів і понять ... 488
4.3. Бібліографія ... 491

Одержати книгу
"Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XX століття"

Словарь различных терминов:

"СТРАСТИ" - музыкальные произведения, содержание которых основано на евангельской истории страданий и смерти Христа. В XVII - XVIII вв. распространи...
Куртиус, Юлиус - (Curtius, Julius) (1877-1948) - немецкий буржуазный политический деятель, министр иностранных дел в правительствах Мюллера и Брюнинга в...
Тьямпа (Чампа) - Тьямпа (Чампа) (Champa), древн. малайское гос-во, основанное, как считают, во 2 в. н.э. на терр. центр, части совр. Вьетнама и постоянно...
Депре, Марсель - французский инженер и физик, род. в 1843 г. Занимался разработкой вопроса о передаче электрической энергии и в 1882 г., на II Междунар...
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ - в ветхозаветных преданиях золотой или позолоченный идол, которому поклонялись как воплощению самого бога. Олицетворение богатства, ден...
Врангель, Петр - (1878-1928) один из наиболее выдающихся деникинских генералов, выдвинувшийся в 1919 г. своими операциями против Красных войск на Царицын...
Вэлпи-Фордж - Вэлпи-Фордж (Valley Forge) (1777-78), поселок в 40 км к С.-З. от Филадельфии, где размещался зимний лагерь амер. Континентальной армии. В...
Вахарловские - Вахарловские - русский дворянский род, ведущий начало от Ивана и его сына Козьмы Ивановича Вахарловского, владевших поместьями с 1668 г.,...
КРУЖЕНИЕ (Гакафот) - Кружение вокруг бимы* в синагогах в праздник Суккот*. Существуют следующие обычаи: 1) в седьмой день Суккот (Гошана Рабба) при...
НОВЫЙ ЖУРНАЛ - русский литературно-политический журнал, выходит с 1942, Нью-Йорк. Среди публикаций - мемуары российских политических деятелей конца 19...
Уззен-Шеера - город, построенный Шеерой, дочерью Ефрема или его сына (1 Пар. 7:23,24), Предполагают, что это теперешняя местность Бет-Сира, к северо-за...
Кроманьонцы - Кроманьонцы (Cro-Magnons), доисторич. люди совр. вида (Homo sapiens), населявшие Европу ок. 35 - 10 тыс. лет назад. К. имели более массивно...
Халл Корделл - Халл Корделл (Hull, Cordell) (1871-1955), амер. гос. деятель. Будучи госсекретарем США (1933-44), сумел добиться принятия закона, касавше...
Наполеон III - (Луи Наполеон Бонапарт) (1808- 73 гг.) - французский император в 1852- 70 гг. Племянник Наполеона I. В декабре 1848 г. был избран прези...
Басмачество - выступление антисоветских сил в Средней Азии в 20-х - нач. 30-х гг. Басмачи (налетчики) совершали нападения, проводили тактику военног...

© 2009-2021  librarium.inf.ua