Підручники

Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 400 с.

ПЕРЕДМОВА ... 5
Розділ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ... 7
1.1. Навчальна програма курсу "Історія зарубіжної літератури XIX-поч. XX ст." ... 7
1.2. Робоча програма ... 13
1.3. Перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять ... 23
Розділ II. ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ... 32
Лекція 1. Естетика і поетика романтизму ... 32
Лекція 2. Німецький романтизм Е.Т.А.Гофман. Г.Гейне ... 38
Лекція 3. Англійський романтизм. Дж.Г.Байрон. П.Б.Шеллі ... 47
Лекція 4. В.Скотт - засновник жанру історичного роману ... 59
Лекція 5. Французький романтизм. В.Гюго ... 65
Лекція 6. Жорж Санд - письменниця-феміністка ... 73
Лекція 7. Американський романтизм В.Ірвінг. Ф.Купер. Н.Готорн ... 81
Лекція 8. Детективна література. Е.По. А.Конан-Дойл ... 92
Лекція 9. Польський романтизм. Адам Міцкевич ... 106
Лекція 10. Критичний реалізм. Проспер Меріме ... 111
Лекція 11. Французький реалістичний роман XIX ст. Ф. Стендаль ... 119
Лекція 12-13. Творчість Оноре де Бальзака ... 127
Лекція 14. Творчість Гюстава Флобера ... 138
Лекція 75-16. Англійський реалістичний роман. Чарльз Діккенс ... 146
Лекція 17. Художній світ В.Теккерея ... 155
Лекція 18. Американська поезія трансценденталізму. У.Уїтмен ... 60
Лекція 19. Ш.Бодлер - предтеча символізму ... 168
Лекція 20. Особливості розвитку літератури кін. XIX-поч. XX ст ... 176
Лекція 21-22. Естетична програма символізму. П.Верлен. А.Рембо ... 183
Лекція 23. Символізм у французькій літературі кін. XIX-поч. XX ст. С. Малларме, М.Метерлінк ... 196
Лекція 24-25. Гі де Мопассан - представник критичного реалізму ... 205
Лекція 26. Натуралізм у французькій літературі. Еміль Золя ... 215
Розділ ІІІ. ПРАКТИЧНИЙ КУРС ... 220
3.1. Практичні заняття ... 220
Заняття 1. Е.Т.А.Гофман "Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер" ... 220
Заняття 2. Об'єктивність зображення історичного процесу і соціальних відносин у романі Вальтера Скотта "Айвенго" ... 223
Заняття 3. Процес вивільнення людської свідомості з-під влади церковно-аскетичних догм. Пробудження третього стану у романі В.Гюго "Собор Паризької Богоматері" ... 226
Заняття 4. Засудження прагнення до збагачення як основної мети життя у казці Натаніеля Роторна "Золото царя Мідаса" ... 231
Заняття 5. Поєднання комічного та жахливого у новелах Е.А.По ("Вбивство на вулиці Морг", "Викрадений лист", "Золотий жук") ... 232
Заняття 6. Правдивість зображення місцевого колориту і справжнього іспанського характеру в новелі П.Меріме "Кармен" ... 235
Заняття 7. Показ трагедії сучасної людини у побутовому злочині за романом Ф.Стендалья "Червоне і чорне" ... 239
Заняття 8. Конфлікт між мрією і реальністю в романі Г.Флобера "Пані Боварі" ... 243
Заняття 9. Тема золота та її філософія у повісті Оноре де Бальзака "Гобсек" ... 247
Заняття 10. Гроші як рушійна сила і фатум суспільства у романі О. де Бальзака "Батько Горіо" ... 250
Заняття 11-12. Ч. Діккенс "Домбі і син". Ідея згубності людської пихи ... 252
Заняття 13. Гуманістичні традиції та їх утілення у повісті Ч.Діккенса "Різдвяна пісня у прозі ... 256
Заняття 14. Динамізм оповіді та психологізм у зображенні персонажів у новелі Гі де Мопассана "Пампушка" ... 259
Заняття 15. М.Метерлінк. Втілення принципів символістської драми у п'єсі "Синій птах" ... 263
Заняття 16. Пошуки нових засад і форм зображення світу й відтворення людських почуттів у творчості Г.Аполлінера ... 268
Заняття 17. Відображення фізіологічних аспектів людського життя та його соціальної панорами у романі Е. Золя "Жерміналь" ... 271
3.2. Тематика самостійної роботи і методичні рекомендації до її виконання ... 274
3.3. Контрольна робота і методичні рекомендації до її написання ... 284
3.4. Коригуючи матеріали: тести, орієнтовні запитання до заліку та іспиту ... 294
3.5. Критерії оцінювання знань студентів ... 307
3.6. Регламент впровадження МРС із дисципліни "Історія зарубіжної літератури XIX- поч. XX ст." ... 309
Розділ IV. ДОДАТКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ... 371
IV.1. Додаткові навчальні матеріали ... 371
ІV.2. Словник термінів і понять ... 397
ІV.З. Бібліографія ... 399

Одержати книгу
"Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття"

Словарь различных терминов:

Бушрейнджеры - Бушрейнджеры (bushranger), беглые каторжники, преступники, скрывавшиеся в лесах Австралии. Термин появился в нач. 19 в. Одним из известны...
Богданов, Б. О. - один из лидеров того течения меньшевиков, которое было известно в 1917 году под именем революционных оборонцев. Род. в 1882 г., по обр...
Южная Kорея - Южная Kорея (South Korea), гос-во в Вост. Азии. Занимает п-ов Корея южнее 38 параллели; была образована 15 авг. 1948 г. на терр., оккупир...
Несторианство - христологическая ересь, названная по имени К-Пльского патриарха Нестория (428-431), который учил, что Деву Марию следует называть Хрис...
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО - отрасль права, регулирующая личные и имущественные отношения супругов, детей и других членов семьи. Регулируется кодексами о браке и с...
ДЕКАДЕНТСТВО - термин обозначает кризисные явления культуры конца XIX - начала XX в., отмеченный настроениями безнадежности, неприятия жизни, упадничес...
Шлиман Генрих - (1822 - 1890 гг.) - немецкий археолог. Торговлей составил огромное состояние. В 1863 г. оставил коммерческую деятельность и занялся от...
Эхидна (Ехидна) - в мифах древних греков чудовище, полудева-полузмея, внучка земли Геи и моря Понта. Эхидна - прекрасна ликом, но ужасна в своей змеин...
ЛОВЧИЙ - 1) придворная должность на Руси, заведующий царской охотой, впервые упоминается в "Поучении" Владимира Мономаха (XII в.), в XVIII в. пол...
КЛОНДАЙК - золотоносный район на Северо-Западе Канады в бассейне одноименной реки, открыт в 1896 г. Вызвал "золотую лихорадку" в начале XX в. В п...
Бенефициарий - (от лат. beneficium - благодеяние) - в римской армии солдат, несший службу при штабе военного трибуна. В первые века новой эры военнослу...
Чинквеченто - (ит. cinquecento, букв. - пятьсот) - итальянское название ХVI в., периода расцвета культуры Высокого Возрождения и распространение манье...
Смагин Ефим - Смагин (Ефим) - стихотворец начала XIX века. Напечатал ряд стихотворений в "Новостях русской литературы" за 1803 и 1805 гг. и в...
Сын Отечества - ежедневная газета, выходившая в Петербурге с 18 декабря 1904 г. по 5 февраля 1905 г. Редактором-издателем в это время подписывался С...
Дарий - Дариуш. Дарий. 1) "Дарий Мидянин", сын Ассуиров", отнявший престол у Валтасара, царя вавилонского (Дан. 5:31; 9:1). Это он по проискам...

© 2009-2021  librarium.inf.ua