Підручники

Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2003. - 455 с.

Передмова ... 9
Розділ 1. Цивільна оборона України - основа безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях ... 11
Розділ 2. Надзвичайні ситуації ... 25
2.1. Основи класифікації надзвичайних ситуацій ... 25
2.2. Надзвичайні ситуації природного характеру ... 28
2.2.1. Стихійні явища екзогенного походження ... 39
2.3. Надзвичайні ситуації техногенного характеру: аварії і катастрофи ... 58
2.3.1. Транспортні аварії (катастрофи) ... 59
2.3.2. Радіаційно небезпечні об'єкти ... 60
2.3.3. Хімічно небезпечні об'єкти ... 64
2.3.4. Пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти ... 67
2.3.5. Об'єкти комунального господарства ... 71
2.3.6. Гідродинамічні аварії ... 72
2.3.7. Ліквідація наслідків аварій та катастроф ... 73
2.3.8. Надзвичайні ситуації терористичного походження ... 81
2.4. Пожежі ... 84
2.4.1. Гасіння пожеж ... 99
2.5. Осередок ядерного ураження. Вплив на людей, сільськогосподарські й лісогосподарські об'єкти ... 108
2.5.1. Елементи ядерної фізики ... 108
2.5.2. Ударна хвиля ... 112
2.5.3. Світлове випромінювання ... 116
2.5.4. Проникаюча радіація ... 120
2.5.5. Радіоактивне забруднення ... 122
2.5.5.1. Радіаційні ураження людей і тварин ... 135
2.5.5.2. Вплив радіоактивних речовин на рослини ... 141
2.5.5.3. Наслідки радіоактивного забруднення лісу ... 144
2.5.5.4. Забруднення радіоактивними речовинами продуктів, кормів і води ... 150
2.5.6. Електромагнітний імпульс ... 153
2.6. Осередок хімічного ураження ... 157
2.6.1. Коротка характеристика осередку хімічного ураження ... 157
2.6.2. Вплив отруйних речовин на людей і тварин. Надання першої медичної допомоги ... 161
2.6.3. Токсини ... 172
2.6.4. Фітотоксиканти ... 174
2.6.5, Сильнодіючі ядучі речовини. Ураження людей та надання першої допомоги ... 175
2.6.6. Зараження отруйними і сильнодіючими речовинами місцевості, кормів, продуктів, води ... 179
2.7. Осередок біологічного і комбінованого ураження ... 182
2.7.1. Коротка характеристика осередку біологічного ураження ... 182
2.7.2. Біологічні засоби ураження людей, тварин, рослин, продуктів, кормів і води ... 187
2.7.3. Осередок комбінованого ураження ... 196
Розділ 3. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення і опромінення та хімічного зараження продуктів, кормів, води....198
3.1. Одиниці радіоактивності й дози випромінювання ... 198
3.2. Методи визначення іонізуючих випромінювань ... 202
3.3. Класифікація дозиметричних приладів ... 206
3.4. Прилади радіаційної розвідки і контролю радіоактивного забруднення ... 208
3.5. Прилади контролю радіоактивного опромінення ... 215
3.6. Прилади хімічної розвідки і контролю зараження ... 222
Розділ 4. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях ... 237
1 .4.1. Основи оцінки радіаційної обстановки ... 237
4.2. Оцінка радіаційної обстановки після ядерного вибуху ... 242
4.3. Оцінка радіаційної обстановки при аварії на АЕС ... 259
4.4. Основи оцінки хімічної обстановки ... 272
4.5. Оцінка хімічної обстановки при зараженні отруйними речовинами ... 273
4.6. Оцінка обстановки в осередку ураження, утвореного сильнодіючими ядучими речовинами ... 277
4.6.1. Визначення площі зони можливого і фактичного хімічного зараження ... 279
4.6.2. Визначення зон хімічного зараження з уражаючою концентрацією ... 280
4.6.3. Визначення часу підходу зараженого повітря ... 282
4.6.4. Визначення часу уражаючої дії СДЯР ... 284
4.6.5. Визначення можливих втрат людей в осередку хімічного ураження ... 286
4.7. Оцінка пожежної обстановки ... 287
4.8. Оцінка інженерної обстановки ... 295
Розділ 5. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій ... 297
5.1. Концепція захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження ... 297
5.2. Основні заходи і засоби захисту населення і територій ... 299
5.2.1. Інженерний захист ... 300
5.2.2. Медичний захист ... 300
5.2.3. Біологічний захист ... 301
5.2.4. Радіаційний та хімічний захист ... 301
5.2.5. Інформація та оповіщення. Поведінка населення при загрозі надзвичайної ситуації ... 302
5.2.6. Укриття населення в захисних спорудах ... 305
5.2.7. Евакуаційні заходи ... 313
5.2.8. Індивідуальні засоби захисту ... 321
5.2.9. Захист населення у разі ядерної аварії ... 332
5.2.10. Самодопомога і взаємодопомога в надзвичайних ситуаціях ... 338
Розділ 6. Планування заходів цивільної оборони ... 365
Розділ 7. Підвищення стійкості роботи об'єктів сільського і лісового господарства в надзвичайних умовах....374
7.1. Основи стійкості роботи об'єктів ... 374
7.2. Оцінка стійкості об'єкта проти впливу уражаючих факторів ... 377
7.3. Основні напрямки підвищення стійкості роботи об'єкта в надзвичайних ситуаціях ... 394
7.4. Основи захисту в рослинництві у надзвичайних ситуаціях ... 398
7.5. Захист працюючих і урожаю на території, забрудненій радіонуклідами після аварії на ЧАЕС ... 403
7.6. Підвищення безпеки в умовах хімічного і біологічного зараження ... 405
7.7. Заходи захисту в тваринництві у надзвичайних ситуаціях ... 407
7.8. Основи захисту машинно-тракторного парку (МТП) і паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) у надзвичайних умовах ... 421
7.9. Заходи захисту в лісовому господарстві в умовах радіоактивного забруднення території ... 423
7.10. Захист сировини, продовольства, фуражу і води ... 431
Розділ 8. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях ... 433
8.1. Основи проведення рятувальних та інших невідкладних робіт ... 433
8.2. Знезаражування ... 441
Список літератури ... 453

Одержати книгу
"Стеблюк М.І. Цивільна оборона"

Словарь различных терминов:

Дворовые люди - в Древней Руси служилые люди и слуги великого князя. С конца XVII в. до отмены крепостного права в 1861 г. - категория крепостного нас...
ЗАУРЯД-ОФИЦЕР - военнослужащий в русской армии в ХIХ-начале XX вв., унтер-офицер, фельдфебель, занимавший офицерскую должность, но не имевший офицерск...
Славянофильство - одно из наиболее влиятельных течений в русской общественной мысли 40-50-х гг. XIX в. Его сторонники обосновали необходимость развития...
РЕЙД МАМОНТОВА - классический образец кавалерийского рейда, совершенного IV Донским конным корпусом по тылам Красной армии под командой генерала К.К. М...
Махаров Ахмед - (1811-не ранее 1861), подпоручик (30.07.1859), из кабардинских узденей. Награжден знаком отличия Военного ордена. В чин прапорщика произ...
НОНКОНФОРМИСТЫ - несогласные - члены английских церковных организаций: пресвитериане, конгрегационалисты, методисты и др., не признающие учения и обряд...
ШКОЛЫ ГРАМОТЫ - в дореволюционной России ведомственные или частные школы элементарного обучения. Первыми возникли в Киевской Руси. С XIX в. - 1 и 2-го...
ГЕДИМИНОВИЧИ - потомки великого князя литовского Гедимина. Внук Гедиминз Ягелло стал основателем польской королевской династии Ягеллонов. На Руси - к...
КАНОНИЗАЦИЯ - ( греч. kanonizo - узаконяю) - 1) причисление кого-л. церковью к лику святых; 2) превращение в незыблемое, обязательное правило, узаконе...
Игуала, план - Игуала, план (Iguala, Plan of) (1821), конституц. гарантии независимости Мексики. План, содержавший программу будущего Мексики, обнародов...
ЕВРАЗИЙСТВО - идейно-политическое и философское течение в российской эмиграции 1920-30-х гг. Начало Е. положил выход сборника статей Н. С. Трубецкого,...
ЕКАТЕРИНБУРГ - (в 1924-91 Свердловск), город, центр Свердловской области (с 1934), на р. Исеть (приток Тобола). 1277,8 тыс. жителей (1996). Основан в 1...
Левит, книга - третья книга Моисеева Пятикнижия (см.) и Библии (см.). Название книги дано 70 переводчиками (в еврейском тексте она называется первыми с...
ШАХ-АРМЕНИДЫ - Династия, правившая в 1100-1207 гг. в Хлате (Армения). После распада империи Сельджуков в южной части Армении на территории, принадлеж...
КАМЕННЫЙ ВЕК - древнейший период в развитии человечества, когда орудия и оружие изготовлялись из камня, дерева и кости. Делится на древний - палеолит...

© 2009-2021  librarium.inf.ua