Підручники

Українське народознавство: Навч. посіб. / За ред. С. П. Павлюка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2004. - 570 с.

У цьому світі ми єдині (передмова М. Жулинського) ... 9
Передмова ... 11
Глава 1. Предмет і завдання етнографії ... 15
Глава 2. Походження українського народу ... 27
Глава 3. Етнічна територія України ... 50
§ 1. Етнографічне районування України ... 66
§ 2. Етнічний склад населення й сучасні етнічні процеси в Україні ... 70
Глава 4. Світоглядні уявлення та вірування ... 78
§ 1. Людина. Доля. Душа ... 79
§ 2. Демонологія ... 84
§ 3. Довколишній світ ... 86
Глава 5. Релігія в житті українського народу ... 95
§ 1. Передхристиянські вірування наших предків ... 96
§ 2. Християнізація духовного життя українського народу ... 102
§ 3. Етнічні архетипи в релігійному житті українців ... 108
Глава 6. Звичаї та обряди ... 117
§ 1. Календарно-побутова обрядовість: етапи формування ... 118
§ 2. Обрядовість зимового циклу ... 122
§ 3. Обрядовість весняного циклу ... 132
§ 4. Літні звичаї та обряди ... 144
§ 5. Осінні звичаї та обряди ... 153
Глава 7. Народні знання ... 163
§ 1. Народний календар ... 164
§ 2. Космогонія і астрономія ... 166
§ 3. Метеорологія ... 168
§ 4. Ґрунтознавство ... 170
§ 5. Етноботаніка і зоологія ... 173
§ 6. Медицина і ветеринарія ... 176
§ 7. Метрологія і математика ... 178
§ 8. Народна мораль і етика ... 182
§ 9. Педагогіка ... 187
Глава 8. Сім'я та сімейний побут ... 197
§ 1. Шлюб і шлюбні звичаї ... 197
§ 2. Історичні типи і форми української сім'ї ... 200
§ 3. Структура сім'ї ... 202
§ 4. Функції сім'ї ... 209
§ 5. Сімейні обряди та звичаї ... 217
Глава 9. Громада і громадський побут ... 231
§ 1. Громадське самоврядування ... 233
§ 2. Релікти звичаєвого права у громадському побуті ... 236
§ 3. Громадські функції соціального захисту селян ... 239
§ 4. Матеріальні засади та види господарської діяльності громад ... 244
§ 5. Громадські стосунки у позавиробничій сфері ... 248
§ 6. Морально-етичні стосунки в громаді ... 252
Глава 10. Традиційне хліборобство ... 259
§ 1. Знаряддя оранки ... 262
§ 2. Вирощування злаків ... 271
§ 3. Удобрення поля ... 274
§ 4. Сівба та догляд за рослинами ... 278
§ 5. Жнива ... 281
§ 6. Молотьба, Очищення зерна ... 286
§ 7. Зберігання плодів ... 287
§ 8. Хліборобські обряди та трудові традиції ... 289
Глава 11. Тваринництво ... 294
§ 1. Вівчарство ... 299
§ 2. Птахівництво ... 301
Глава 12. Допоміжні заняття і промисли ... 304
§ 1. Бджільництво ... 304
§ 2. Мисливство ... 310
§ 3. Рибальство ... 316
§ 4. Збиральництво ... 321
§ 5. Чумацтво і візникування ... 325
§ 6. Лісорубство і лісосплав ... 328
§ 7. Виробництво вугілля, поташу, смоли і дьогтю ... 332
§ 8. Виготовлення драниці та ґонту ... 335
Глава 13. Промисли і ремесла ... 338
§ 1. Загальні відомості про промисли і ремесла ... 338
§ 2. Ткацтво ... 340
§ 3. Килимарство ... 351
§ 4. Вишивка ... 358
§ 5. В'язання ... 364
§ 6. Художня обробка шкіри ... 366
§ 7. Деревообробництво ... 369
§ 8. Художнє плетіння ... 374
§ 9. Гончарство ... 376
§ 10. Гутництво ... 379
§ 11. Художній метал ... 381
§ 12. Іграшки ... 383
§ 13. Писанкарство ... 385
§ 14. Витинанки ... 387
Глава 14. Традиційний транспорт ... 390
§ 1. Водний транспорт ... 391
§ 2. Сухопутні шляхи сполучення і транспорт ... 399
Глава 15. Сільські поселення та селянський двір ... 415
§ 1. Типи сільських поселень ... 415
§ 2. Форми сільських поселень ... 418
§ 3. Селянський двір ... 426
Глава 16. Народна архітектура ... 432
§ 1. Народне житло ... 435
§ 2. Господарські будівлі ... 449
§ 3. Будівлі громадського центру ... 452
§ 4. Господарські виробничі споруди - ... 460
Глава 17. Українське національне вбрання ... 465
§ 1. Загальні відомості про одяг ... 465
§ 2. Найдавніший одяг на теренах України ... 467
§ 3. Вбрання в Україні-Русі X-XIII ст ... 470
§ 4. Український народний стрій XIV-XVIII ст ... 475
§ 5. Регіональні риси традиційного вбрання українців
XIX-початку XX ст ... 492
Глава 18. Народна їжа ... 519
§ 1. Щоденна їжа ... 520
§ 2. Святкові страви ... 525
Глава 19. Усна народна творчість ... 532
§ 1. Основні ознаки фольклору ... 533
§ 2. Структура, жанровий склад українського фольклору ... 536
§ 3. Побутування і розвиток фольклору в наш час ... 552
Глава 20. Народний іконопис ... 556
Короткий словник народознавчих термінів ... 565

Одержати книгу
"Українське народознавство / За ред. С. П. Павлюка"

Словарь различных терминов:

Цветок кипера - (Евр. кофер, араб, ал-хенна), куст около 3,3 м вышины (Lawsonia inermls ) из семейства Lythra ria с благоухающими светло-желтоватыми цвет...
ЗАВИ-ЧЕМИ ШАНИ-ДАР - одно из самых древних поселений со следами сельского хозяйства. Ирак. 10000-9000 г. до н.э. Серпы, микролиты (сегменты, трапе...
САРУХАНОГУЛЛАРЫ - Династия эмиров, правившая в 1300-1390, 1403-1405 гг. в Магнисии (Турция). Эмират Сарухан возник на малоазийском побережье в самом нач...
Симпосий - (греч. "пиршество") - пирушка, организуемая обычно после совместной трапезы. Открывалась жертвенным возлиянием, после чего пирующие пили...
Вегеций Ренат - (Flavius Vegetius Renatus) - римский государственный чиновник IV в. от Р.Х., автор сочинений по ветеринарии и военному делу. Его сохрани...
МАЛАЯ ВИШЕРА - город в Новгородской обл., центр Маловишерского р-на, в 93 км к северо-востоку от Новгорода. Расположен на Приильменской низменности, на...
Людовик XVI - (1754-1793) - французский король (в 1774-1792 гг.), из династии Бурбонов, наследовал своему деду Людовику XV в 1774 г., в то самое время...
ЛЕДОВЫЕ ШАПКИ - Плоские куполообразные массивы льда, которые возникают у полюсов в ледниковые периоды и, растекаясь под действием собственной тяжести,...
Ванзееское совещание - Состоявшееся 20 января 1942 в пригороде Берлина Гроссен-Ванзее совещание нацистских руководителей, на котором было приня...
ФОРТИФИКАЦИЯ - укрепление - отрасль военно-инженерного искусства, охватывающая вопросы строительства фортификационных сооружений, их использования в...
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА - одно из обозначений в отечественной науке локальных, культурно отличающихся групп в рамках одной этнической группы...
ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ - правоверный - неуклонно следующий определенному учению, направлению, системе взглядов, идеологии; строго придерживающийся какого-либо...
СВЕНТОВИТ - высший бог, "бог богов" у балтийских славян. Олицетворен в виде четырехглавых или четырехликих идолов. Атрибуты С. - белый конь, ме...
ЛАВА КАЗАЧЬЯ - особый вид рассыпного строя конницы, принятого у Казаков при полевой войне; во время атаки главная масса идет разомкнуто с интервалами...
ЦЕЛОВАЛЬНИК - должностное лицо в 15-18 вв. Отвечал за исправное поступление денежных доходов, участвовал в судебном и полицейском надзоре за население...

© 2009-2021  librarium.inf.ua